centrum_panorama_hostshopping
Foto: Astma och allergiförbundet

Tobaksförsäljning kräver tillstånd

Detaljhandare och grossister som avser sälja tobak efter 1:a juli måste ha tillstånd för det, tidigare räckte det med en anmälan.

centrum_artikel_host

Kommunens tillståndsenhet kommer att behöva utfärda tillstånd för den som avser sälja tobak. Tidigare räckte det med att näringsidkaren anmälde att man sålde. Det nya kravet är en del av den lagändring som träder i kraft kring rökning 1:a juli. Åsa Arozenius, tillståndshandläggare alkohol och tobak på Sigtuna kommun, tror att det kommer att leda till att det blir färre försäljningsställen.
– Kommunen kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Bland annat kontrolleras ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Vi kommer att hämta information från andra myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden, säger hon i ett pressmeddelande.

Den som gör sig skyldig till lagbrott kring föreläsningen riskerar straff på upp till sex års fängelse vid grovt brott. Till tobak räknas cigaretter, cigarrer, rulltobak, snus, tobak till vattenpipa och tuggtobak.
– Det här är ett led i att öka medvetenheten om tobakens skadliga inverkan. Forskning visar dessutom att inkörsporten till droger nästan alltid går via tobak. Genom att tillstånd för försäljning förenas med lämplighetskrav, kanske handlarna blir ännu mer noggranna med att till exempel inte sälja till minderåriga, kommenterar Anna Malm Kelfve (M), ordförande i individ- och familjeomsorgsnämnden.

fritidsbanken_helsida
centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida
brobygget_2024
connys_helsida

Flyg ställdes in: Man kastade sko

Blåljus En man kastade sin skog in i en fönsterruta när han fick besked om att hans flygplan ställts in i samband med de globala tekniska problemen som pågick under fredagen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
connys
klara_outsider
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
centrum_outsider_host