sap_feb_pan
Foto: MSB

Tekniska Problem Störde VMA-testet

Måndagens välkända VMA-test (Viktigt Meddelande till Allmänheten) ställdes inför oväntade tekniska hinder, vilket resulterade i att varningssignalen inte nådde stora delar av centrala Stockholm och norra delar av länet.

centrum_artikel_host

Efter en skyndsam utredning har tekniker från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) samt Storstockholms brandförsvar identifierat att en skadad nyckelbrytare låg bakom det misslyckade testet. Den defekta nyckelbrytaren har nu bytts ut och ersatts.

Incidenten, där VMA-testet inte fungerade som planerat, är sällsynt då de tekniska problemen normalt sett är ovanliga. MSB och räddningstjänsten delar en gemensam skyldighet att noggrant utreda och åtgärda eventuella fel som kan uppstå i varningssystemet.

”Vid en verklig nödsituation finns alltid en reservmanöverpanel tillgänglig för att aktivera larmet. Trots problem med nyckelbrytaren beslutades det att inte genomföra testet med försening, då VMA-signalen inte hade gått ut som planerat klockan 15.00,” meddelar Håkan Marcusson, ansvarig handläggare för utomhusvarningen på MSB.

Håkan Marcusson betonar även att det är avgörande att påminna allmänheten om att VMA-systemet inte begränsas till endast utomhusvarningar. Det utgör en del av ett omfattande varningssystem som inkluderar andra varningskanaler som SMS, telefonmeddelanden, radio- och TV-utsändningar samt internet genom plattformar som Krisinformation.se och deras tillhörande app.

Det kommande planerade VMA-testet är schemalagt att äga rum som vanligt klockan 15.00 den första måndagen i mars 2024. Det är en del av det fortsatta arbetet med att säkerställa att varningssystemet förblir pålitligt och effektivt för att skydda och informera allmänheten.

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

spedition_helsida

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

skridskodisco_helsida
funkisfest_helsida

Nya insatser för att stoppa utbrottet av granbarkborre

Notiser I kampen mot granbarkborren tar Sigtuna kommun nu ett aktivt steg genom att bekämpa dess spridning. I skogskanterna kan du möjligen se nedfällda granar, en del av det pågående arbetet med att förbereda inför granbarkborrens svärmningssäsong senare i vår.

steningekompani_helsida
connys_helsida

Gängkriminell greps på Arlanda

Blåljus En 31-årig man, känd som Foxtrotmannen, som varit jagad internationellt för flera grova brott, inklusive morden på två tonårspojkar i Stockholm, har gripits på Arlanda flygplats.

centrum_host_helsida
hamnplanen

Nya förslaget: Krögare får bekosta fastigheten

Nyheter Det tidigare förslaget om att Sigtuna kommun skulle bygga och förvalta en restaurang på Hamnplanen i Sigtuna har reviderats. I det nya förslaget söks en intressent som själv vill bekosta bygget och driva verksamheten.

Ny aktör tar över Mälartåg

Nyheter Transdev kommer att ta över driften av Mälartåg, som ansvarar för den regionala tågtrafiken i Stockholm-Mälardalen, från och med den 16 juni i år.

pantamera_avc_helsida

Ökad befolkning trots färre födda barn

Nyheter Antalet nyfödda i Sverige fortsätter att minska enligt ny statistik från SCB. I Sigtuna kommun var antalet nyfödda det lägsta på elva år under 2023, med endast 546 levande födslar. Även om antalet nyfödda minskar, ökade den totala folkmängden i Sigtuna med 653 invånare.

fritidsbanken_sportlov
sportlov

Varning utfärdad för ishalka i Sigtuna kommun

Nyheter En varning har utfärdats för plötslig ishalka i Sigtuna kommun och stora delar av Svealand samt sydostligaste Norrland. Underkylt regn eller regn på kalla vägytor kan orsaka svårigheter med plötslig ishalka.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

stentekompani_outsider
connys
pantamera_out
centrum_outsider_host
spedition_outsider
nrh_sigtuna
skridskodisco_outsider
funkisfest_outsider
ridskola_2020_outsider