eu_valet_panorama

Taxorna höjs i kultur- och fritidsverksamheten

Kommunledningen yrkade höjning av fritidstaxorna vilket ledde till en lång debatt i fullmäktige på torsdagskvällen.

centrum_artikel_host

Kommunledningen föreslog en höjning av taxorna gällande hallar, planer och andra aktiviteter inom kultur- och fritidsverksamheten. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Lars Björling (SfS) motiverade beslutet mot bakgrund av de ökade kostnaderna för verksamheterna och att priset varit för lågt redan 2017 under Socialdemokraternas tid.

Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vädjade till kommunledningen att inte klubba igenom förslaget eller att någon ledamot skulle ”byta sida”.

Moderaternas Mattias Askerson sa i talarstolen att man hade behövt stänga anläggningar om det hade varit fortsatt S-budget sedan 2017, nu kan man hålla igång istället men med en liten höjning. Oppositionsrådet Marie Axelsson menade att förslaget slår mot barnen och hälsan där barnfetman i länet är den högsta i länet.
– Vi biter oss i svansen när inflationen är hög och familjer har det svårt, sa Axelsson (S).

Efter debatten kunde dock kommunledningens förslag klubbas igenom efter votering där kommunledningens förslag fick stöd av SD med röstsiffror 37-24. Därmed blir det en ökning i taxorna från och med 1 januari 2023.

sigtunakampen_helsida
mp_helsida_eu
connys_helsida
centrum_host_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

eldsjal2024_helsida
pantamera_avc_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

sigtunakampen_outsider
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
eldsjal2024_out
eu_valet_outsider
mp_eu_outsider
connys
pantamera_out