centrum_panorama_hostshopping
Foto: Swedavia

Talyor Swift drog upp Arlandas resenärsstatistik

Taylor Swifts konserter i Solna lockade extra många resenärer till Arlanda som under maj månad ökade antalet resenärer med fem procent.

centrum_artikel_host

Under maj månad reste över 3 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser, vilket innebär en ökning med 2 procent jämfört med samma period förra året. Trots ett osäkert makroekonomiskt läge har utrikestrafiken ökat med 6 procent, främst på grund av ett ökat resande inom Europa. Samtidigt har inrikesresandet minskat med 11 procent, delvis påverkad av helgdagarna i maj.

Inför sommarhögsäsongen förbereder sig flygplatserna för fullt, och flygbolagen fortsätter att satsa på den svenska marknaden. I sommar öppnar sammanlagt 17 nya flyglinjer via Stockholm Arlanda Airport och 8 nya flyglinjer via Göteborg Landvetter Airport.

– Trots lågkonjunktur och osäkerhetsfaktorer i vår omvärld fortsätter människor att prioritera utrikesresandet, särskilt inom Europa. Samtidigt är trenden för inrikesresandet fortsatt svag. Exempelvis tappar Göteborg Landvetter Airport nära en tredjedel av antalet inrikesresenärer jämfört med motsvarande månad föregående år. Utvecklingen för inrikesflyget är bekymmersam då den i förlängningen kan leda till en varaktigt försämrad tillgänglighet. Ett starkt inrikesflyg är viktigt för människors möjligheter att mötas inom hela landet och att ta sig vidare ut i världen, både privat och i affärer, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Resandet i maj påverkades också av den så kallade ”Taylor Swift-effekten”, då många resenärer reste in till Stockholm via Stockholm Arlanda Airport för att se den populära artisten.

Swedavia rapporterar att flygbolagen fortsätter att satsa på Sverige och Swedavias tio flygplatser. Totalt kommer 25 nya linjer att lanseras i årets sommartrafikprogram, varav 17 från Stockholm Arlanda Airport.

brobygget_2024
centrum_host_helsida
connys_helsida
fritidsbanken_helsida
pantamera_avc_helsida
mp_tack_helsida

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
connys
fritidsbanken_outsider
mp_tack_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
brobygget_outsider
pantamera_out