centrum_panorama_hostshopping
Sofia Mir, VänsterpartietFoto: Insändarbild

Systerskap i Sverige och i världen

Idag är det den internationella kvinnodagen, och i år är det hundra år sedan Sveriges kvinnor röstade för första gången. Men trots att kvinnodagen har firats i Sverige sedan 1912, och Sverige ofta toppar listor om jämställdhet, så är kvinnor och män fortfarande inte jämställda.

centrum_artikel_host

Rätten till våra kroppar är ingenting vi kvinnor kan ta för given. Rätten till säker abort är lagfäst i Sverige men ifrågasätts idag av högerkonservativa krafter med olika förslag till inskränkningar. I Polen, en gång ett föregångsland för Europas kvinnor, är all abort nu förbjuden. Vänsterpartiet står upp i solidaritet med våra polska systrar och kräver att de ska få göra abort i Sverige – som svenska kvinnor en gång fick göra i Polen.

Men kvinnors kroppar värderas lägre genom hela livet. Förlossningskliniker och kvinnokliniker är underfinansierade och överbelagda. Forskning och kunskap om kvinnors kroppar är eftersatt och alltför många kvinnor går med dagliga smärtor helt i onödan. Detta börjar tidigt. För att inte plånbok ska styra tillgången till mensskydd eller göra att det används längre än vad som är hälsosamt vill vi erbjuda Sigtunas skolelever kostnadsfria mensskydd.

Våld i nära relationer är tyvärr för vanligt, där majoriteten av brotten begås av män och majoriteten av de som utsätts är kvinnor. Fysiskt, sexuellt och psykiskt våld mot kvinnor och flickor utgör en av de stora globala hälsofrågorna för kvinnor med bland annat depression, posttraumatisk stressyndrom och ökad dödlighet som följd.

Trots att kvinnor generellt har längre utbildning så tjänar man mindre än män. Pandemin har visat oss hur livsviktiga en del yrkesgrupper som sjuk- och undersköterskor samt övrig vårdpersonal är för oss, yrken som räknas som kvinnoyrken. Men detta avspeglas tyvärr varken i plånboken eller i arbetsvillkoren. Dubbelt så många kvinnor som män arbetar delade turer. Fler kvinnor får belastningsskador och andra arbetsskador och tvingas till förtidspension. För de som orkar ett helt arbetsliv så ger deltidstjänster och lägre löner konsekvenser i form av lägre pension.

Trygga anställningar, rätt till heltid och rimliga arbetsscheman är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb utan att slita ut sig i förtid. Därför driver vi Vänsterpartister för detta i såväl Regionen som kommunen. Vi kämpar också för ett nytt pensionssystem som höjer pensionerna snarare än pensionsåldern och i Riksdagen sliter vi för en sjukförsäkring som finns där för de som är sjuka. Detta är feministisk politik.

I fråga efter fråga verkar vi i Vänsterpartiet för en jämställd politik. Vi är stolta över att vi har drivit och driver frågor som samtyckeslagstiftning, kvinnojourer, avgiftsfria preventivmedel, allmän barnomsorg, slopad sambeskattning mellan gifta och arbete mot sexuella trakasserier och mot mäns våld mot kvinnor. Men vi vet att kampen är långt ifrån över. Därför står vi upp i solidaritet för varandra och fortsätter arbetet tills den dag då vi ser den första jämställda generationen. Idag, och alla andra dagar, så hoppas vi på din hjälp.

  • Sofia Mir, Vänsterpartiet Märsta – Sigtuna

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

brobygget_2024

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

fritidsbanken_helsida

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

pantamera_avc_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

centrum_host_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

connys_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
klara_outsider
brobygget_outsider
connys