centrum_panorama_hostshopping
Röda korset tar emot medel från Swedavias Fredrik Jaresved, Direktör för strategiska initiativ och innovation på Swedavia.Foto: Pressbild/Swedavia

Swedavia samlar in över 2,8 miljoner kronor till Röda Korset

Resenärer och medarbetare på Swedavias tio flygplatser samlade tillsammans med andra samarbetspartners in över 2,8 miljoner kronor under 2023 till Svenska Röda Korset.

centrum_artikel_host

Detta är en ökning med 1,1 miljon jämfört med 2022. Samarbetet mellan Swedavia och Röda Korset startade 2012 och har totalt bidragit med 23 miljoner kronor till organisationens biståndsarbete.

Den 18 april överlämnade Fredrik Jaresved, Direktör för strategiska initiativ och innovation på Swedavia, den årliga insamlingschecken till Svenska Röda Korset vid en ceremoni på Stockholm Arlanda Airport. Jaresved betonade vikten av gemensam handling för att göra världen bättre, särskilt med tanke på de utmaningar som råder globalt.

Resenärer och medarbetare på Swedavias flygplatser bidrog generöst under 2023, vilket resulterade i över 2,8 miljoner kronor till Svenska Röda Korsets hjälparbete. Insamlingen omfattade både pengagåvor och hittegods, och möjligheten att bidra fanns på många av Swedavias flygplatser.

Patrik Nygren-Bonnier, kommunikations- och insamlingschef på Svenska Röda Korset, uttryckte sin tacksamhet för det stöd som Swedavias resenärer och medarbetare visat. Han poängterade att detta stöd är avgörande för att möta både akuta och långsiktiga behov hos människor som drabbats av kriser runt om i världen.

mp_helsida_eu

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

bygdensdag_helsida
pantamera_avc_helsida

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

connys_helsida
seniormassa_pan
centrum_host_helsida

Klart med övertagande av fastigheter från Rikshem

Näringsliv Kommunfullmäktige i Sigtuna har fattat beslutet att godkänna kommunens förvärv av 14 samhällsfastigheter från Rikshem. Dessa fastigheter, som inkluderar LSS-boenden, förskolor, skolor och ett äldreboende, kommer att övergå till kommunens ägo.

eldsjal2024_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
bygdensdag_outsider
eldsjal2024_out
seniormassa_outsider
ridskola_2020_outsider
mp_eu_outsider
centrum_outsider_host
eu_valet_outsider
pantamera_out
nrh_sigtuna