centrum_panorama_hostshopping
Foto: Swedavia/Victoria Ström

Swedavia: Nytt normalläge för flyget

Flyget går in i ett nytt normalläge under rådande pandemi konstaterar Swedavia.

centrum_artikel_host

Swedavia intäkter har påverkats kraftigt under pandemin, under fredagen kom det statliga bolagets halvårsbokslut. Stora delar av intäkterna är rörliga baserade på omsättningar hos verksamheter samt antalet flyg som startar och landar. Under våren tvingades Swedavia vidta besparingsåtgärder för att möta nedgången i flygresandet vilket bedöms minska kostnaderna med cirka en miljard och investeringarna med lika mycket under 2020.

Omsättningen var 1,58 miljarder, vilket var cirka hälften av vad bolaget omsatte under perioden januari-juni 2019.
– Mycket tyder på att vi kommer se en flygmarknad med ett nytt normalläge efter att den akuta krisen är över. Just nu analyserar vi hur marknaden kan komma att se ut på lång sikt. På kort sikt är Swedavias bedömning att flygmarknaden både 2020 och 2021 kommer att vara kraftigt påverkad, något som får konsekvenser både för tillgängligheten och för de aktörer som verkar på denna marknad. För Swedavia innebär detta att kortsiktiga besparingsåtgärder nu behöver kompletteras med ytterligare effektiviseringar och långsiktigt hållbara åtgärder, uppger Jonas Abrahamsson, VD och koncernchef på Swedavia.

Varselt som lades i mars på 800 tjänster hos Swedavia kommer till stora delar att fullföljas.
– Det innebär tyvärr bland annat att vi under andra halvåret kommer att behöva fullfölja en stor del av det varsel om 800 helårstjänster som vi lade i mars. Det är ett svårt men nödvändigt beslut som ingen hade kunnat föreställa sig att vi skulle behöva fatta när vi gick in i det här året. Den förändrade marknadssituationen innebär också att vi i vår investeringsportfölj nu prioriterar projekt och åtgärder som ökar effektivitet, flexibilitet och service framför kapacitet, fortsätter Jonas Abrahamsson.

fritidsbanken_helsida
pantamera_avc_helsida
brobygget_2024
connys_helsida
centrum_host_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

klara_outsider
pantamera_out
connys
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider