sap_feb_pan
Foto: Daniel Asplund/Swedavia

Swedavia: Konjunkturen påverkar flygresandet

Swedavia rapporterar en stegrande rörelse på sina flygplatser under november månad, där närmare 2,4 miljoner resenärer passerade genom terminalerna.

centrum_artikel_host

Denna siffra representerar en marginell ökning med 1 procent jämfört med november året innan. Utrikesresandet, särskilt från Stockholm Arlanda och Göteborg Landvetter, har varit den drivande kraften bakom denna utveckling. Trots detta noterades en något avtagande efterfrågan under perioden.

Flygplatskoncernen påpekar att den aktuella ekonomiska situationen nu börjar sätta sin prägel på resandet. Utrikesresandet från främst Stockholm Arlanda och Göteborg Landvetter steg med cirka 5 procent jämfört med samma period året innan. Denna tillväxttakt var något mindre än de föregående månaderna. Samtidigt har inrikesresandet fortsatt att avta, vilket väcker oro då en fortsatt nedgång riskerar att påverka destinationstillgången, öka biljettpriserna och i slutändan minska tillgängligheten, både inrikes och internationellt.

”Flygresandet ökade något under november, men den dämpade konjunkturen börjar nu påverka resenärssiffrorna,” kommenterar Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia. ”Utrikesresandet, främst från Stockholm Arlanda och Göteborg Landvetter, steg med cirka 5 procent jämfört med samma period förra året. Detta var dock en något svagare ökningstakt jämfört med tidigare månader. Samtidigt såg vi en minskning i inrikesresandet, vilket är bekymmersamt och riskerar att leda till en minskad destinationsbredd, högre biljettpriser och i slutändan en försämrad tillgänglighet både inrikes och internationellt.”

Av de totala 2,4 miljoner resenärerna under månaden var 1,7 miljoner utrikesresenärer, en uppgång med 5 procent jämfört med samma period förra året. Denna ökningstakt var svagare än de 8 procent som registrerades i september och oktober. Inrikesresandet minskade med 6 procent och låg på nära 700 000 resenärer.

Stockholm Arlanda Airport redovisade nära 1,7 miljoner resenärer under månaden, en ökning med 5 procent jämfört med samma period förra året. Utrikesresandet från flygplatsen steg med 7 procent till drygt 1,3 miljoner resenärer, medan inrikesresandet minskade med 5 procent och låg på nära 300 000 resenärer.

SigtunaHöjden prisas med eventpriset

Näringsliv SigtunaHöjdens Lotta Giesenfeld Boman tog emot Stora Eventpriset i samband med Eventmässan tidigare i veckan:- Det är helt klart en fantastisk ära! Jag ser det som ett kvitto på att vi gör rätt saker, gör intryck hos våra branschkollegor, inspirerar och banar väg för andra att satsa på en hållbar framtid, säger Lotta.

funkisfest_helsida

Ryanair utökar med två linjer

Näringsliv Ryanair expanderar sitt flygutbud från Stockholm Arlanda Airport genom att lägga till nya linjer till Vilnius i Litauen och den populära ön Rhodos i Grekland.

Kraftig ökning av flyg till Nordamerika

Näringsliv Stockholm Arlanda Airport kommer att se en betydande ökning av tillgängligheten till Nordamerika när två nya långlinjer läggs till det befintliga utbudet från flygplatsen. Från och med mitten av april kommer både United Airlines och Delta Air Lines att återvända och trafikera linjer från Stockholm Arlanda till Newark och JFK under sommarsäsongen 2024.

steningekompani_helsida
fritidsbanken_sportlov
spedition_helsida
connys_helsida

WayCup etablerar på Terminal 5

Näringsliv WayCup etablerar sig på Arlanda med ett unikt koncept som skapar en balans mellan njutning och hållbarhet. Bakom detta initiativ står Nordrest och North Way & Co, företag som strävar efter att förbättra framtiden genom innovativa matupplevelser.

centrum_host_helsida
skridskodisco_helsida

Här finns jobben på Arlanda

Näringsliv Swedavia genomförde rekryteringsdag på Arlanda i samarbete med ett omfattande antal arbetsgivare på flygplatserna. Över 30 företag deltog på Arlanda och efterfrågan är stor hos Arlandas aktörer.

sportlov
pantamera_avc_helsida

Ökad tågtrafik till kombiterminalen i Rosersberg

Näringsliv Efter en ökad efterfrågan från kontinenten har antalet avgångar mellan YILPORT Stockholm Nord och Europa fördubblats, tack vare Spedition Bode och Kombiverkehrs satsning på utökad tågservice. Från och med januari ökar Europapendeln från tre till sex regelbundna avgångar per vecka.

Nya etableringar hos Corem i Arlandastad

Näringsliv Fastighetsbolaget Corem välkomnar tre betydande hyresgäster, Rikshem, UPS och Industrisupport i Stockholm, till sina specialanpassade lokaler i Arlandastad. Denna expansionsstrategi stärker Corems närvaro och bekräftar förtroendet från framstående företag inom olika branscher.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

funkisfest_outsider
skridskodisco_outsider
connys
nrh_sigtuna
spedition_outsider
stentekompani_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider