eu_valet_panorama
Foto: Swedavia/Brendan Austin

Swedavia: Flyget fortsätter återhämta sig efter pandemin

Swedavia meddelar att man fortsätter att genomföra sin nya kommersiella strategi med fokus på att erbjuda ett brett och prisvärt utbud av mat, dryck och shopping i en inspirerande miljö före resan.

centrum_artikel_host

Under det tredje kvartalet invigdes den första etappen av den nya ”Marknadsplatsen” på Stockholm Arlanda Airport, tillsammans med den nya säkerhetskontrollen i Terminal 5. Detta satsning är avsedd att förbättra resenärernas upplevelse på Sveriges största flygplats.

Jonas Abrahamsson, VD för Swedavia, kommenterade: ”Vi fortsätter implementeringen av vår nya kommersiella strategi som fokuserar på ett brett och prisvärt utbud av mat, dryck och shopping i en miljö som inspirerar inför resan. Under det tredje kvartalet invigdes första etappen av nya Marknadsplatsen på Stockholm Arlanda Airport och tillsammans med den nya säkerhetskontrollen i Terminal 5 bidrar detta till att skapa en bättre resenärsupplevelse än någonsin tidigare på Sveriges största flygplats.”

Samtidigt meddelade Swedavia att utbudet av destinationer och avgångar har stegvis ökat under perioden januari till september jämfört med samma period 2022, främst på Stockholm Arlanda Airport. Även om utbudet återhämtar sig, ligger det fortfarande på lägre nivåer jämfört med 2019, särskilt när det gäller interkontinentala direktlinjer.

Jonas Abrahamsson betonade vikten av att stärka Swedavias konkurrenskraft för att locka de flyglinjer som behövs för att fortsätta återhämtningen på svenska flygplatser. Swedavias kommersiella satsningar syftar till att sänka flygplatsavgifterna och därigenom förbättra konkurrenskraften. Han underströk också vikten av att granska den svenska flygskatten, som betraktas som konkurrenshämmande, inom detta sammanhang.

pantamera_avc_helsida
bygdensdag_helsida

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

mp_helsida_eu
centrum_host_helsida
eldsjal2024_helsida

Klart med övertagande av fastigheter från Rikshem

Näringsliv Kommunfullmäktige i Sigtuna har fattat beslutet att godkänna kommunens förvärv av 14 samhällsfastigheter från Rikshem. Dessa fastigheter, som inkluderar LSS-boenden, förskolor, skolor och ett äldreboende, kommer att övergå till kommunens ägo.

sigtunakampen_helsida
connys_helsida

Här renas tusentals liter vatten om dagen

Näringsliv Arlandastad Group engagerar sig i utvecklingsprojekt som syftar till att göra en positiv skillnad för samhället och miljön. I östra Arlandastad har det anlagts dammar som renar tusentals liter vatten om dagen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

bygdensdag_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
sigtunakampen_outsider
connys
centrum_outsider_host
eu_valet_outsider
eldsjal2024_out
mp_eu_outsider
nrh_sigtuna