centrum_panorama_hostshopping
Foto: Swedavia/Victoria Ström

Swedavia: Arlandas framtida kapacitet ska säkras

Swedavias kvartalsrapport visar minus 381 miljoner kronor trots att man vidtagit åtgärder för att dämpa effekterna av coronakrisen. Samtidigt ska en utredning tillsättas för hur Arlandas framtida kapacitet ska säkras.

centrum_artikel_host

Det första kvartalet 2021 har 954 000 resenärer flugit via Swedavias samtliga flygplatser. Den största delen via Arlanda. Swedavias rörelseresultat för det första kvartalet är dystert med minus 381 miljoner kronor, omsättningen minskade med 63 procent till 457 miljoner. Situationen uppges svår för alla aktörer på flygmarknaden.
– Vi har vidtagit kraftfulla åtgärder för att minska våra kostnader med upp emot en miljard på årsbasis, men detta har bara delvis kunnat motverka covid-19-pandemins effekter på vårt resultat. Det är nu avgörande att vaccinationsprogrammen runt om i världen är framgångsrika samt att välfungerande och internationellt harmoniserade hälsocertifikat för resor kan lanseras. Ju snabbare detta kommer på plats, desto snabbare ökar möjligheterna för människor att återigen kunna resa och mötas, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.

Arlandas kapacitet ska säkras
I och med att Bromma ska avvecklas ska även en utredning tillsättas där förutsättningarna för det ska undersökas samt säkra en framtida kapacitet på Arlanda.
– För att säkerställa en långsiktigt hållbar flygplatskapacitet i Sverige måste Arlanda ges tydliga förutsättningar för att utvecklas i takt med marknadens och samhällets behov. Det gäller för själva flygplatsen, men också för transporter till och från den – till exempel spårtrafik. Ur det sistnämnda perspektivet är det därför oroväckande att den infrastrukturproposition som regeringen nyligen lade fram inte alls berör dessa för svensk tillgänglighet helt nödvändiga förstärkningar och inte heller i övrigt behandlar flygplatsens roll i ett effektivt och intermodalt transportsystem, säger Jonas Abrahamsson.

pantamera_avc_helsida
connys_helsida
fritidsbanken_helsida
brobygget_2024
centrum_host_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
brobygget_outsider
connys
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
klara_outsider