centrum_panorama_hostshopping
Foto: Genrebild/Daniel Iskander

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

centrum_artikel_host

Enligt Skolverkets riktlinjer bör barngrupper för ett- till treåringar inte överstiga 12 barn och för äldre barn max 15 barn per grupp. Trots detta överskred 67 procent av barngrupperna i Sigtuna kommun dessa rekommendationer under föregående år, vilket är högre än rikssnittet på 54 procent.

Andelen för stora barngrupper har ökat i Sigtuna kommun från 55 till 67 procent mellan 2022 och 2023. Nationellt sett har barngruppernas storlek ökat de senaste åren, med mer än hälften av alla barngrupper som var större än rekommenderat år 2023.

Sveriges Lärare, genom ordförande Åsa Fahlén, betonar allvaret i situationen och efterlyser handling från politiska partier som tidigare lovat att lagstifta om ett maxtak för barngrupperna. Stora barngrupper bidrar till ökad stress både bland barn och personal samt försämrar möjligheterna till en god pedagogisk undervisning och omsorg.

Skillnaderna bland kommunerna i Stockholms län är betydande, där exempelvis endast 28 procent av barngrupperna var för stora i Upplands-Bro jämfört med 87 procent i Salem år 2023. För att säkerställa en likvärdig förskola i hela landet kräver Sveriges Lärare att staten reglerar gruppstorlekar, personaltäthet och förskollärartäthet.

bygdensdag_helsida
connys_helsida

Sigtunas rådhus fyllde 280 år

Nyheter I lördags firade Sigtuna en viktig milstolpe – det var 280 år sedan Sigtuna Rådhus invigdes av Eric Kihlman den 18 maj 1744. Detta historiska ögonblick markerades av invånarna med glädje och stolthet över stadens rika kulturarv.

Extra

Sigtunas befolkning minskade

Nyheter Sigtuna kommun upplevde en befolkningsminskning med 31 personer under första kvartalet 2024, vilket är den största minskningen under ett kvartal på hela 2000-talet. Trots att fler barn föddes än personer dog, var det fler som flyttade från kommunen än till den, vilket resulterade i en minskning av invånarantalet.

pantamera_avc_helsida
mp_helsida_eu
seniormassa_pan
centrum_host_helsida
eldsjal2024_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
bygdensdag_outsider
eu_valet_outsider
ridskola_2020_outsider
eldsjal2024_out
seniormassa_outsider
mp_eu_outsider
centrum_outsider_host
connys
pantamera_out