Erik Langby och Olov Holst, två av debattörerna. Foto: Moderaterna

Svar till Marie Axelsson (S) om Moderat bostadspolitik

Marie Axelssons insändare innehåller i många avseenden en lång rad fel om bostadspolitiken i allmänhet och om ombildning till bostadsrätter i synnerhet. Marie Axelsson har fel om hon tror att en ombildning av 64 lägenheter i Sigtuna från hyresrätter till bostadsrätter minskar antalet bostäder.

centrum_artikel_host

Hon har fel om hon tror att 18.000 personer i bostadskön helt står utan tak över huvudet. Att man står i kö för annat boende beror t ex på att man vill byta bostadsort, att man vill byta upp sig till större lägenhet, att man vill byta till mindre lägenhet eller ibland att man vill flytta från villa till lägenhet. Skälen kan vara många.

Marie Axelsson har fel om hon tror att de 64 lägenheter som skall ombildas skulle vara tillgängliga för de som står i kö för ny bostad. Sanningen är att lägenheterna i den aktuella fastigheten redan är bebodda så ingen av de som står i bostadskön skulle ha kunnat flytta in i dessa om de varit kvar som hyresrätter.

Hon har fel om hon tror att alla bostadsrätter har samma pris per kvm. Nybyggda lägenheter i Stadsängarna är självklart dyrare per kvm än 20 år gamla lägenheter i Pilsbo. Prissättningen i den aktuella ombildningen är gjord av experter som är långt mer erfarna värderare än Marie Axelsson.
Marie Axelsson har fel om hon tror att trångboddheten i Sigtuna kommun ökar när vi ombildar 64 av Sigtunahems närmare 5.000 lägenheter till bostadsrätter. Trångboddheten förändras självklart inte av om några få hyresgäster får möjlighet att äga sitt boende. Tvärtom ger pengarna som Sigtunahem får in vid försäljningen bolaget en möjlighet att investera i nya bostäder. Utbudet kommer således att öka och minska den trångboddhet Marie Axelsson refererar till.

Hon har fel om hon tror att vi i den moderatledda kommunledningen är ensamma om att göra förändringar i Sigtunahems bostadsbestånd. Marie Axelsson säger sig vilja att så många lägenheter som möjligt skall finnas kvar inom det som kallas allmännyttan. I Sigtunas fall är det Sigtunahem. Men då har hon lyckats förtränga att socialdemokraterna tvingade Sigtunahem att sälja ut 756 lägenheter till Rikshem redan 2012. Att nu ha åsikter om 64 bostäder blir då rätt absurt.

Nej, Marie Axelssons insändare handlar om andra saker. För det första är vänstersidan ideologiskt låsta vid hyresrätten som den enda acceptabla upplåtelseformen. Detta medgavs också av Axelsson från talarstolen under fullmäktigemötet. Det är alltså inte en pragmatisk bostadspolitik som ligger till grund för argumentationen utan ren vänsterideologi. Dessutom vill Marie Axelsson som så många socialdemokrater bestämma över andras liv. Vi resonerar precis tvärt om – ge människor mer egenmakt att bestämma över sina liv. En absolut majoritet av de boende i de nu aktuella lägenheterna vill ombilda och ta över ägandet. Vi säger – då ska vi låta dem göra det!

Så Marie Axelsson – Många i Sverige gör en så kallad ”bostadsresa” från hyresrätt till bostadsrätt och från bostadsrätt till villa. Vi tycker att det är mycket rimligt att även de boende hos Sigtunahem i Pilsbo får möjlighet att påbörja en sådan bostadsresa. Försök inte att ge hyresgästerna i området dåligt samvete för att de vill äga och förvalta sina lägenheter själva genom den bostadsrättsförening de bildade redan 2011. Försök inte heller få det att låta som att ombildningen är en katastrof för bostadsmarknaden i Sigtuna kommun. Det enda som kan likna en katastrof är den bostadspolitik ni socialdemokrater förde vid er tid i makten. Den har skapat mycket långtgående negativa konsekvenser för kommunen.

Svensk bostadspolitik behöver inte fler restriktioner, mer detaljreglering och ännu mer av politisk inblandning. Tvärtom! Bostadsmarknaden behöver snabbast möjligt mindre reglering, enklare byggregler, friare prissättning och färre politiska pekpinnar. Det är något vänstersidan konsekvent motsätter sig.

  • Olov Holst, Kommunstyrelsens ordförande
  • Erik Langby, ordförande i Sigtunahem
  • Kjell Holmgren, vice ordförande i Sigtunahem
wenngarn_jul_helsida
centrum_host_helsida
joes-helsida
storemore_helsida

slutreplik Bostadskrisen är här och nu

Insändare Tre erfarna moderatpolitiker borde kunna bättre än så här. Nivån i deras replik är pinsamt låg. Den bostadspolitiska debatten är för viktig för att fintas bort på det här sättet.

pantamera_avc_helsida

Socialliberala segrar i höstbudgeten

Insändare Regeringens satsningar under nästa år visar att Liberalerna gör skillnad i svensk politik. Vi har prioriterat skolan, det förebyggande arbetet och Sveriges klimatomställning.

slottsby_helsida
connys_helsida

repliken: Kommunledningen undviker siffrorna

Insändare Inför 2024 aviseras hela 34 miljoner kronor i nedskärningar inom skolverksamheten i Sigtuna kommun. Det motsvarar 3 % av Barn- och ungdomsnämndens hela budget. Detta är fakta och vi vill stoppa nedskärningarna.

slutreplik Kommunens medarbetare är inte gränspoliser

Insändare Naturligtvis finns det många stora utmaningar som vi som politiker behöver arbeta med så att vi får ett bättre samhälle. Det Moderaterna då vill göra är att fokusera på enskilda personer i utsatt läge och önskar transformera välfärden till att bli angivare. Den väg som den högernationalistiska regeringen slagit in på är på många sätt oerhört skrämmande.

ica_helsida

repliken: Vänstern är skuggsamhällets bästa vänner

Insändare Sverige har stora utmaningar, gängkriminalitet, bidragsbrott och ett växande skuggsamhälle för att nämna några. Ansvarsfulla partier föreslår, med rätta, åtgärder för att förhindra den utveckling vi ser. Tyvärr kan det inte sägas om vänsteroppositionen. De har snarare tagit ställning som bidragsbrottslingarnas och skuggsamhällets nyttiga idioter.

defacto_helsida

Angiveri hör inte hemma i Sverige

Insändare Regeringen vill att offentligt anställda inom välfärden ska anmäla papperslösa. Det är ett förslag som inte hör hemma i det fria, öppna och demokratiska samhället. Vänsterpartiet ställer sig starkt kritiskt till detta och föreslog att kommunstyrelsen skulle tillskriva regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet. Dessvärre gick det inte igenom och det var ingen av den styrande minoritetens ledamöter som ställde sig bakom det.

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull!

Insändare Rapporteringen om flygresandets utveckling efter Covid-pandemin har ett konsekvent mönster. Researrangörernas och flygbolagens pressmeddelanden berättar om ökade volymer, fler destinationer, nya flygplan, rusning efter sistaminuten-biljetter etc och media vidarebefordrar den bilden utan nämnvärt ifrågasättande.

Centerpartiet jobbar för små och stora marknader

Insändare Det är på marknaden du hittar det du behöver och ibland det du inte visste du behövde. Det är här säljare och köpare möts, ibland personligen, mellan fyra ögon. Det är så jobb och tillväxt skapas. Det är viktigt med små och stora marknader, från minsta bondemarknad till världshandel.

Ge flickor och pojkar lika möjligheter att förverkliga sina fotbollsdrömmar!

Insändare Intresset för damfotboll har skjutit i höjden på senaste tiden. Det är inte särskilt konstigt med tanke på den framgångssaga vårt landslag levererat: ett VM-silver, två OS-silver och två EM-semifinalistplaceringar, för att nämna några meriter från de senaste mästerskapen. I sommar får vi återigen njuta av ett fotbolls-VM i våra blågula tröjor.

Socialdemokraterna slår in öppna dörrar

Insändare Marie Axelsson (S) skriver i en insändare på märsta.nu om våldsutsatta kvinnors situation. Det är mycket glädjande att Socialdemokraterna äntligen brinner för att sätta brottsoffret i fokus, något som S nationellt inte gjort under många år. Låt oss kroka arm och driva frågan om att det är våldsutövaren som borde placeras utanför det egna hemmet, inte den som utsatts för våld.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

wnngarn_jul_outsider
connys
pantamera_out
joes_outsider
slottsby_outsider
ica_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
swedol_outsider
centrum_outsider_host
storemore_out