centrum_panorama_hostshopping

Svagt intresse för äldrefrågorna

Bara två partier kom på hearing om pensionärsrelaterade frågor med SPF Seniorerna Oden, varför är intresset är svagt?

centrum_artikel_host

S P F Seniorerna Oden i Märsta hade 2:a mars en sammankomst. Inbjudan hade gått ut till representanter ur varje politiskt parti här i Sigtuna kommun för att vi skulle kunna ställa frågor till dem rörande deras politik i allmänhet och pensionärsrelaterade frågor i synnerhet.

Vi vet att samtliga politiska partier pratar vitt och brett om bland annat ”tryggheten” osv. för pensionärerna och att de ”prioriterar” vad de ska göra för oss pensionärer när de väl har makten i sin hand. De brukar alltid få det att låta som guld och gröna skogar.

Men döm om vår förvåning när somliga av dessa politiska partier inte ens orkade svara på utskickad inbjudan. Och då heller i förlängningen inte vågade(?) att personligen ställa upp och visa sig på sammankomsten!

Av alla partier som bjudits in var det bara två som kom och svarade på alla våra frågor. Nämligen Josefin Brodd/M och Kerstin Eriksson/KD och de är värda en eloge för detta. Till de övriga, som inte vågade närvara, och även då i somliga fall inte ens orkade svara på inbjudan, vad tror ni att vi där och då tyckte och tänkte om era dåliga omdömen?

Tror ni att vi i framtiden kommer att tro på erat prat om ”prioriteringar” då det kommer till oss pensionärer? Nej! Vi har förstått att ni inte bryr er om oss pensionärer för fem öre och att allt detta tal om ”prioriteringar” bara är valpropaganda, precis som vanligt. Och i fortsättningen ser vi här tydligt att era ord inte går att lita på då ni i handling visar något helt annat.

  • Johnny Johansson – Medlem i SPF
brobygget_2024

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

connys_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

mp_tack_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

fritidsbanken_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

centrum_host_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_tack_outsider
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
connys