centrum_panorama_hostshopping
Foto: Karolinska sjukhuset/Carin Tellström

Strax under hundra i sjukvårdsbehov

98 stockholmare har sjukvårdsbehov just nu enligt Region Stockholm: - Vi har fortfarande samhällssmitta av covid-19, med alltför många fall. Sedan ett par veckor befinner vi oss på en platå där den varken ökar eller minskar i högre grad. Men det räcker inte, smittan måste gå ned ordentligt, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

centrum_artikel_host

För andra veckan i rad var det över 30 covidfall i kommunen och i regionen är det för tredje veckan i rad kring 2000 fall. Sex veckor i rad nu har antalet fall varit över 1000 i veckan. 98 personer uppges nu vara i behov av sjukvård, varav 16 behöver intensivvård. Enligt Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, är majoriteten ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade. Inga andra hälsofaktorer framkommer kring stockholmare med sjukvårdsbehov.

Sedan tidigare har fetma, högt blodtryck och rökning ansetts vara en riskfaktor för svår covid. Även ålder. Statistik från Socialstyrelsen visar det främst är personer över 85 år som avlidit med covid-19. Högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och/eller lungsjukdom. Cirka 60 procent av samtliga avlidna har haft två av sjukdomsgrupperna som kan bidra till svårare symtom.

fritidsbanken_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

mp_tack_helsida
connys_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

pantamera_avc_helsida
brobygget_2024
centrum_host_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider
mp_tack_outsider
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host