centrum_panorama_hostshopping
Foto: Swedavia/Brendan Austin

Stort tryck på utrikesresor från Arlanda

Utrikesresandet drar upp resenärssiffrorna på Arlanda flygplats enligt den senaste statistiken.

centrum_artikel_host

Under januari hade Stockholm Arlanda Airport drygt 1,4 miljoner resenärer, vilket innebar en ökning med 1 procent jämfört med samma månad föregående år. Utrikesresandet ökade med 2 procent till nära 1,2 miljoner resenärer, medan inrikesresandet minskade med 9 procent till drygt 200 000 resenärer. Resenärsnivåerna på Arlanda i januari nådde nära 80 procent av prepandeminivåerna från 2019.

Trots osäkerhetsfaktorer som omvärldsläge, konjunktur och privatekonomi var efterfrågan på flygresor stabil under januari. Utrikesresandet fortsatte att öka under månaden, vilket gynnade både flygplatser. Å andra sidan fortsatte inrikesresandet att ha en svag utveckling.

Swedavias vd och koncernchef, Jonas Abrahamsson, kommenterade att trots de stora osäkerheterna förväntar de sig ökat resande och ett större linjeutbud vid flygplatserna senare under våren och sommaren. Dessutom finns det signaler om att konjunkturläget kommer att ljusna framöver, vilket sannolikt kommer att gynna efterfrågan på flygresor.

mp_tack_helsida
fritidsbanken_helsida
brobygget_2024
connys_helsida
centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
nrh_sigtuna
mp_tack_outsider
ridskola_2020_outsider