centrum_panorama_hostshopping

Stort pengabeslag på Arlanda

Sista veckan i november genomfördes en omfattande insats på Arlanda i syfte att komma åt kontanta medel.

centrum_artikel_host

Polisen, Tullverket och Kronofogden genomförde en omfattande insats på Arlanda och Landvetter under sista veckan av november i syfte att komma åt kontanta medel. Kontanta medel som man tror används för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
– Syftet med den här typen av myndighetssamverkan är att förbättra vår förmåga att upptäcka olovlig förflyttning av kontanta medel som kan vara ett led i penningtvätt och finansiering av terrorism och annan kriminell verksamhet, säger Olof Ahlqvist, ansvarig för insatsen på Tullverket.

Omkring 370 000 kronor i kontanter beslagtogs tillsammans med exklusiva smycken och elektronik. Pengar som nu går till att betala skadestånd till brottsoffer, skatteskulder, obetalda underhåll eller andra skulder. 48 personer som passerade gaterna som resenärer var registrerade hos Kronofogden och deras sammanlagda skuld uppgick till nio miljoner kronor. Av dem hade 14 personer utmätningsbara tillgångar enligt Kronofogden.
– Vi är mycket nöjda. Det här är pengar och värdesaker som vi troligen aldrig hade kunnat utmäta om vi inte hade medverkat i insatsen. Få förväntar sig att träffa oss på flygplatsen, säger Kristin, kronoinspektör och insatsledare på Kronofogden.

Ska man ut och resa med belopp större än 10 000 euro så måste man anmäla det till Tullverket, annars gör man sig skyldig till tullförseelse.

brobygget_2024

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

fritidsbanken_helsida
connys_helsida
mp_tack_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
mp_tack_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
brobygget_outsider