eu_valet_panorama

Stora skillnader i valdeltagandet

Valdeltagandet minskar i kommunen och samtidigt är det stora skillnader på andelen som röstade i de olika distrikten.

centrum_artikel_host

Valdeltagandet ser ut att landa kring 74 procent innan de sista rösterna för onsdagsräkningen räknats. Det är en nedgång jämfört med förra valet med 2,8 procentenheter. 201 uppgick valdeltagandet till 77,65 procent. Newsworthy rapporterar dessutom att klyftorna mellan valdistrikten ökar. Odensala hade högsta valdeltagandet i söndags med 87,9 procent och det lägsta var Nymärsta med 51,3. Vid förra valet var det 88,1 procent i det högsta distriktet men 60,4 i det lägsta. Det skiljer nu 36,7 procentenheter mellan det distrikt som hade högst valdeltagande mellan det som hade lägst. Det går inte att jämföra distrikten eftersom det är delvis nya distrikt till årets val. Bara i tre av länet kommuner det minskade klyftor mellan distrikten; Danderyd, Österåker och Värmdö.

eldsjal2024_helsida
centrum_host_helsida
sigtunakampen_helsida
pantamera_avc_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

mp_helsida_eu
connys_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
sigtunakampen_outsider
eldsjal2024_out
ridskola_2020_outsider
connys
mp_eu_outsider
pantamera_out
eu_valet_outsider