centrum_panorama_hostshopping
Marie Axelsson (S)Foto: Pressbild/Socialdemokraterna

Stoppa moderaternas utförsäljning av hyresrätterna

Mitt under en brinnande bostadskris börjar borgarna nu att sälja ut allmännyttans lägenheter i Sigtuna stad. Dumdristigt och kortsiktigt men helt i linje med deras syn på att hyresrätter är något dåligt som bara bidrar till problem i kommunen.

centrum_artikel_host

SigtunaHems viktigaste uppgift är att trygga kommunens bostadsförsörjning genom att producera och förvalta goda, hälsosamma och prisvärda bostäder. Genom ombildningar som denna blir trångboddheten i kommunen ännu mer utbredd och handeln med olagliga andrahandskontrakt ännu mer lukrativ för kriminella element som kränger svartkontrakt till ockerhyror.

Förutom detta har många invånare inte råd att köpa en bostadsrätt och man kan inte heller utgå från att alla vill köpa en bostadsrätt eller villa. Just därför har hyresrätterna sin givna plats i samhället. Genom ombildning blir det inte fler bostäder för våra invånare. Dessutom skapar utförsäljningen en ökad bostadssegregation samt bidrar till ökade klyftor bland våra invånare. Det är det sista vår kommun behöver just nu.

Bostadskön är lång hos Sigtuna bostadsförmedling och den kommer troligtvis bli längre då det finns färre lägenheter att hyra. SigtunaHem kommer att fortsätta producera nya hyresrätter men inte alls i samma omfattning som tidigare. Det nya är att bolaget även ska bygga bostadsrätter och småhus. Vi Socialdemokrater är djupt kritiska till moderaternas utförsäljning av allmännyttan och anser att bostadsrätter ska produceras av privata fastighetsbolag. Ombildningar som denna är helt fel väg att gå. I kommunfullmäktige presenterade vi ett eget förslag till ägardirektiv för bolaget och där var vi tydliga med att utförsäljningar av allmännyttan inte ska ske.

Lägenheterna som nu säljs ligger i ett område som omgärdas av villor och egna hem. Det är ett blandat bostadsområde i ett centralt läge i Sigtuna stad och det hade varit bra för Sigtuna stad och kommunen om det fortsättningsvis hade fått vara hyresrätter där.

Om du vill att allmännyttans lägenhetsbestånd ska fortsätta utförsäljas ska du rösta på Moderaterna. Vill du däremot att allmännyttans lägenhetsbestånd ska växa och fler ska kunna erbjudas förstahandskontrakt ska du rösta på Socialdemokraterna.

  • Marie Axelsson (S) Oppositionsråd

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

brobygget_2024

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

centrum_host_helsida

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

connys_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

fritidsbanken_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

pantamera_avc_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
ridskola_2020_outsider
klara_outsider
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
pantamera_out