centrum_panorama_hostshopping
Foto: Arkivbild/Jamshid Jamshidi

Stadig nedgång: Arbetslösheten sjunker för 27:e månaden i rad

Sedan maj 2021 har arbetslösheten i Sigtuna kommun visat en stadig nedåtgående trend, och den positiva utvecklingen fortsatte under augusti månad.

centrum_artikel_host

Enligt Newsworthys senaste siffror om arbetslösheten rapporterade Sigtuna kommun en total arbetslöshet på 8,4 procent under augusti. Detta representerar en minskning jämfört med samma period föregående år, där arbetslösheten hade minskat med 0,5 procentenheter. För att sätta siffrorna i perspektiv innebär det att 2 180 av de 25 952 invånarna i åldern 16 till 65 år i Sigtuna kommun var inskrivna som arbetssökande under augusti, vilket är 32 färre än motsvarande period föregående år.

Det är nu den 27:e månaden i följd som arbetslösheten i Sigtuna är lägre än den var under samma period året innan. Sedan maj 2021 har arbetslösheten minskat från 11,4 procent till 8,4 procent. Även om den positiva utvecklingen är tydlig, ligger arbetslösheten i Sigtuna fortfarande något över snittet för hela Stockholms län, där arbetslösheten är 6,3 procent. Vaxholm är den kommunen med den lägsta arbetslösheten i länet, med endast 3,0 procent arbetslöshet, medan Botkyrka och Södertälje har den högsta arbetslösheten, på 10,5 procent.

För att Sigtuna kommun ska nå samma nivå av arbetslöshet som Vaxholm skulle ytterligare 1 401 personer behöva få sysselsättning. Detta positiva trendbrott i arbetslösheten är ett tecken på en sund ekonomisk utveckling i kommunen och ger hopp om framtiden för dess invånare.

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

centrum_host_helsida
fritidsbanken_helsida
pantamera_avc_helsida
brobygget_2024

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

connys_helsida

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

mp_tack_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_tack_outsider
centrum_outsider_host
connys
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
brobygget_outsider