eu_valet_panorama
Foto: Pressbild

Stabilitet, pålitlighet och långsiktighet stärker Sigtuna kommun

Det finns få saker som är mer oansvariga än att slösa med skattebetalarnas pengar. Därför känns det väldigt bra att med årsredovisningen för 2023 återigen kunna uppvisa ett starkt ekonomiskt resultat för Sigtuna kommun.

centrum_artikel_host

Detta trots tuffa omständigheter som genomgången pandemi, krig i Europa, inflation och galopperande pensionskostnader som har tvingat andra kommuner och regioner i landet att kraftigt dra ned på sina verksamheter. Det har Sigtuna inte behövt göra tack vare den välskötta ekonomin.

En stabil kommunal ekonomi är den helt avgörande grunden för att på ett pålitligt och förutsägbart sätt kunna leverera välfärd till invånarna. Om en kommun har en misskött ekonomi finns liten, eller ingen alls, motståndskraft för oförutsedda händelser som till exempel kraftigt ändrade volymer, förändringar från staten i form av nya pålagor eller ändrade statsbidrag eller andra omvärldsfaktorer som förändras.

Med en misskött ekonomi, utan buffertar och säkerhetsmarginaler, som under tidigare socialdemokratiska styren, skulle de senaste årens påfrestningar garanterat lett till panikåtgärder med till exempel uppsägningar av viktig personal som följd. Vi ser det hända just nu på andra ställen i välfärdssverige.

Men inte i Sigtuna. För den moderatledda kommunledningen har tagit ansvar. Vi har med ett långsiktigt perspektiv utvecklat våra välfärdstjänster utan att tumma på säkerhetsmarginalerna och vi har skapat ordning och reda i ekonomin. Det har de senaste fyra åren tjänat oss väl och vi har sluppit ta till panikåtgärder och nödbromsar som så många andra kommuner behövt göra.

Sigtuna kommun uppvisar ett resultat för 2023 på hela 343 miljoner kronor. I den siffran ingår exploateringsvinster på 236 miljoner kronor, varför det resultat som på riktigt säger något om vår ekonomiska stabilitet är 107 miljoner. Det överskottet ger oss möjlighet att minska låneskulden, öka soliditeten samt öka självfinansieringsgraden. Allt detta på temat stabilitet, pålitlighet och långsiktighet.

Avslutningsvis är det också glädjande att med årsredovisningen kunna konstatera att samtliga fyra övergripande mål som kommunen hade under 2023, det vill säga stabil kommunal ekonomi, bra kommunal service, hållbar samhällsutveckling och attraktiv arbetsgivare, anses vara uppfyllda eller delvis uppfyllda. Det visar än en gång att vi har gjort rätt prioriteringar under året. Men, med det sagt – allt är naturligtvis inte perfekt i Sigtuna kommun och vi har mycket kvar att göra. Samtidigt står hela den offentliga sektorn inför fortsatta stora utmaningar som kommer kräva mycket mer av oss som politiker att orka och våga hålla i en långsiktig plan för Sigtuna kommun. Den moderatledda kommunledningen är en garant för att det ska bli så.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
  • Mattias Askerson (M), gruppledare
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

mp_helsida_eu
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

pantamera_avc_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

centrum_host_helsida
seniormassa_pan

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

connys_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

bygdensdag_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

eldsjal2024_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

bygdensdag_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
seniormassa_outsider
eldsjal2024_out
centrum_outsider_host
eu_valet_outsider
pantamera_out
mp_eu_outsider
connys