centrum_panorama_hostshopping

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

centrum_artikel_host

Under 2022 inledde SSHL och Signify ett samarbete för att uppdatera skolans belysning som en del av en större renovering med fokus på hållbarhet och resurseffektivitet. Projektet omfattar 22 byggnader med en sammanlagd yta på 22 670 m² och syftar till att halvera skolans energiförbrukning till 2030. För närvarande är skolans årliga energiförbrukning cirka 3 359 MWh, vilket motsvarar utsläpp på 2 373 ton koldioxid. Hittills har projektet minskat energianvändningen för belysning med 83 procent, samtidigt som lärare och elever rapporterar förbättringar i arbetsklimatet.

Anders Lind, belysningsexpert på Signify, uttryckte sin glädje över projektet: ”Att kunna ge något tillbaka till min gamla skola har varit fantastiskt. Genom att introducera smart belysning har vi inte bara minskat skolans energiförbrukning avsevärt utan också förbättrat arbetsmiljön för både elever och lärare.”

Projektet inkluderar även uppdateringar av uppvärmningssystemet och installation av bergvärme och solcellsanläggningar, med målet att göra skolan till en nettoproducent av energi. Detta omfattar även energieffektiva fönster, innovativa isoleringsmaterial, samt ett nätverk av mätare och sensorer för att i realtid övervaka inomhusklimat, förbrukning och produktion via Signifys trådlösa belysningssystem Interact.

Georgios Savvas, lärare på SSHL, betonar projektets bredare inverkan: ”Det är fantastiskt att vi kan göra detta tillsammans med Signify. Genom att föregå med gott exempel hoppas vi kunna inspirera och lära andra att det går att göra mycket där man står, såsom uppdatering till energieffektivare belysning, smart övervakning och mer miljövänlig energiproduktion. Målet för 2030 är i sikte och vi är redan en god bit på väg tack vare den nya belysningen.”

fritidsbanken_helsida
connys_helsida
centrum_host_helsida
brobygget_2024
pantamera_avc_helsida

Flyg ställdes in: Man kastade sko

Blåljus En man kastade sin skog in i en fönsterruta när han fick besked om att hans flygplan ställts in i samband med de globala tekniska problemen som pågick under fredagen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
pantamera_out
klara_outsider
centrum_outsider_host
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
connys