helsida_bostad
Foto: Jamshid Jamshidi

Sommarjobb åt alla ungdomar!

Sommaren börjar närma sig sitt slut och även i år står många ungdomar i Sigtuna kommun utan sommarjobb mot bakgrund av den moderatledda kommunledningens politik.

centrum_artikel_host

Faktum är att alla gymnasieungdomar i Sigtuna kommun förtjänar ett sommarjobb. Däremot har nuvarande moderatledda kommunledningen, trots 800 000 kr i statsbidrag, inte kunnat garantera alla gymnasieungdomar sommarjobb. SSU Sigtuna ser detta som ett stort svek för kommunens ungdomar.

Det är ingen hemlighet att coronapandemin har slagit hårt på arbetsmarknaden i hela Stockholms län, inte minst i Sigtuna kommun. Vi ser stora brister i hur kommunledningen har hanterat ungdomsarbetslösheten, som nu är den tredje högsta i Stockholms län. Förra året fick endast 26 procent av ungdomarna mellan 16-19 år ett sommarjobb. Så kan Sigtuna kommun inte ha det!

Vi ser inte att den moderatledda kommunledningen har en tillräckligt stor vilja i att förse kommunens ungdomar med sommarjobb, vilket oftast är det första steget in på arbetsmarknaden. I nuläget kan enbart ungdomar i årskurs två, med godkända betyg i svenska, matematik samt genomförd CV-kurs, få ett sommarjobb . Tidigare har sommarjobben erbjudits till alla gymnasieelever oavsett årskurs.

De nyinförda betygskraven försvårar ungdomars möjligheter att få ett första sommarjobb eftersom alla ungdomar inte har samma förutsättningar att få godkända betyg. Detta göra att ungdomar som redan är skoltrötta eller upplevt andra utmaningar under skolgången får det ännu svårare att sysselsätta sig under sommaren. Den moderatledda kommunledningen menar att införandet av betygskraven är för att öka gymnasieelevernas incitament att plugga samt förbereda ungdomarna för arbetsmarknaden.

Dock är den moderatledda kommunledningen ensamma med den uppfattning – Arbetsmarknadsdepartementet har tidigare meddelat att de vill se att så många kommuner som möjligt erbjuder en kombination av både sommarjobb och lovskola. Detta har den moderatledda kommunledningen valt att inte tillämpa i Sigtuna kommun. Genom att exempelvis förlägga lovskola på förmiddagen och sommarjobb på eftermiddagen alternativt skifta mellan sommarjobb och lovskola varannan dag anser vi att det finns möjlighet att kombinera sommarjobb och lovskola. På så sätt uppnår ungdomarna godkända betyg samtidigt som möjligheten att få ett sommarjobb kvarstår, vilket utan tvekan förbereder ungdomarna för arbetsmarknaden.

Ett första sommarjobb kan betyda otroligt mycket för en ungdom. Vi har själva upplevt glädjen i att få arbeta, lära sig något nytt och tjäna egna pengar. Med dagens politik får färre ungdomar i Sigtuna kommun uppleva den glädje vi fick uppleva. Om socialdemokraterna styrde kommunen skulle vi införa en sommarjobbsgaranti för samtliga gymnasieungdomar i kommunen.

  • Susan Jibran, SSU Sigtuna
  • Allan Faraj, SSU Sigtuna
  • Emel Karakaya, SSU Sigtuna
  • Ramo Hajdarovic, SSU Sigtuna

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

ungdomsarbete_helsida

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

toppbanner
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

pantamera_avc_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

connys_helsida
valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

defacto_helsida
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

centrum_sommar2022_helsida
valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Bostadspolitiken måste utgå från helheten, inte ideologin

Insändare Det är faktiskt ingen större idé att debattera bostadspolitik med Hyresgästföreningen (HGF). Som framgår av namnet representerar föreningen ett särintresse gällande upplåtelseformer; hyresrätten. HGF har ingen skyldighet, eller vilja, att företräda andra upplåtelseformer. Det gör deras inlägg i högsta grad partiska.

valet2022

Nu får det vara nog!

Insändare Genom att utnyttja våra vanliga Internettjänster kan kriminella kartlägga hela bostadsområden och plocka ut vilka äldre personer de ska angripa.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

centrum_sommar_outsider2022
ridskola_2020_outsider
connys
arbete_outsider
swedol_outsider
pantamera_out
nrh