centrum_panorama_hostshopping
Foto: Jamshid Jamshidi

Sommarjobb åt alla ungdomar!

Sommaren börjar närma sig sitt slut och även i år står många ungdomar i Sigtuna kommun utan sommarjobb mot bakgrund av den moderatledda kommunledningens politik.

centrum_artikel_host

Faktum är att alla gymnasieungdomar i Sigtuna kommun förtjänar ett sommarjobb. Däremot har nuvarande moderatledda kommunledningen, trots 800 000 kr i statsbidrag, inte kunnat garantera alla gymnasieungdomar sommarjobb. SSU Sigtuna ser detta som ett stort svek för kommunens ungdomar.

Det är ingen hemlighet att coronapandemin har slagit hårt på arbetsmarknaden i hela Stockholms län, inte minst i Sigtuna kommun. Vi ser stora brister i hur kommunledningen har hanterat ungdomsarbetslösheten, som nu är den tredje högsta i Stockholms län. Förra året fick endast 26 procent av ungdomarna mellan 16-19 år ett sommarjobb. Så kan Sigtuna kommun inte ha det!

Vi ser inte att den moderatledda kommunledningen har en tillräckligt stor vilja i att förse kommunens ungdomar med sommarjobb, vilket oftast är det första steget in på arbetsmarknaden. I nuläget kan enbart ungdomar i årskurs två, med godkända betyg i svenska, matematik samt genomförd CV-kurs, få ett sommarjobb . Tidigare har sommarjobben erbjudits till alla gymnasieelever oavsett årskurs.

De nyinförda betygskraven försvårar ungdomars möjligheter att få ett första sommarjobb eftersom alla ungdomar inte har samma förutsättningar att få godkända betyg. Detta göra att ungdomar som redan är skoltrötta eller upplevt andra utmaningar under skolgången får det ännu svårare att sysselsätta sig under sommaren. Den moderatledda kommunledningen menar att införandet av betygskraven är för att öka gymnasieelevernas incitament att plugga samt förbereda ungdomarna för arbetsmarknaden.

Dock är den moderatledda kommunledningen ensamma med den uppfattning – Arbetsmarknadsdepartementet har tidigare meddelat att de vill se att så många kommuner som möjligt erbjuder en kombination av både sommarjobb och lovskola. Detta har den moderatledda kommunledningen valt att inte tillämpa i Sigtuna kommun. Genom att exempelvis förlägga lovskola på förmiddagen och sommarjobb på eftermiddagen alternativt skifta mellan sommarjobb och lovskola varannan dag anser vi att det finns möjlighet att kombinera sommarjobb och lovskola. På så sätt uppnår ungdomarna godkända betyg samtidigt som möjligheten att få ett sommarjobb kvarstår, vilket utan tvekan förbereder ungdomarna för arbetsmarknaden.

Ett första sommarjobb kan betyda otroligt mycket för en ungdom. Vi har själva upplevt glädjen i att få arbeta, lära sig något nytt och tjäna egna pengar. Med dagens politik får färre ungdomar i Sigtuna kommun uppleva den glädje vi fick uppleva. Om socialdemokraterna styrde kommunen skulle vi införa en sommarjobbsgaranti för samtliga gymnasieungdomar i kommunen.

  • Susan Jibran, SSU Sigtuna
  • Allan Faraj, SSU Sigtuna
  • Emel Karakaya, SSU Sigtuna
  • Ramo Hajdarovic, SSU Sigtuna

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

connys_helsida

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

fritidsbanken_helsida

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

pantamera_avc_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

centrum_host_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

brobygget_2024

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
klara_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host
brobygget_outsider
connys