kommun_skoterska
Johan Henriksson (M) och Pernilla Bergqvist (L)Foto: Pressbilder/montage märsta.nu

Socialdemokraterna ljuger om finska förskolan

Det är fint att Socialdemokraterna delar vår åsikt att de nationella minoritetsspråken är en viktig del av landets historiskt språkliga och kulturella mångfald, och att det är viktigt att barnen ges möjlighet att lära sig och utveckla sitt modersmål inom dessa minoriteter.

centrum_artikel_host

Vi vill understryka att den finska förskolan i Sigtuna kommun inte har lagts ned. Skolinspektionen, som gjort en tillsyn i ärendet, har så sent som förra fredagen slagit fast att Sigtuna kommun inte brutit mot några bestämmelser när det gäller undervisning på finska i Sigtuna kommun. Deras motivering av beslutet lyder: ”Kommunen erbjuder utbildning på finska på Aspbackens förskola för barn i åldrarna ett till fem år. På förskolan arbetar två finsktalande förskollärare. Den finskspråkiga verksamheten erbjuds måndag till fredag med sammanlagt 30 timmar finsk utbildning i veckan. Samtliga barn, vars vårdnadshavare har sökt förskoleverksamhet på finska har fått plats.”

Bakgrunden till tillsynen och ett överklagande till förvaltningsrätten beror på att det skett en organisationsförändring som handlar om att förskolan numera har två avdelningar för finsktalande barn i kommunen – en yngre och en äldre barngrupp där delar av gruppen undervisas på finska. Båda grupperna har var sin förskollärare som talar finska och som bedriver undervisningen på finska tillsammans med barnen. Eftersom alla vårdnadshavare inte varit nöjda med den här förändringen så har det kommit in ett överklaganden kring den nya organisationen. Men både förvaltningsrätten har avvisat detta överklagande och skolinspektionen har som sagt konstaterat att vi inte brutit mot några bestämmelser.

Den tidigare organisationen utgick från att det var en åldersblandad grupp för de finsktalande barnen mellan 1-5 år. Här kände verksamheten att det var svårt att anpassa undervisningen till en relevant nivå utifrån barnens utveckling och målen i läroplanen. En ettåring och en femåring har såklart inte samma behov. Den nya organisationen innebär att det numera finns två mer åldershomogena grupper, man har alltså delat upp de små respektive större barnen, precis som det ser ut på våra övriga förskolor i kommunen.

Detta är inget politiskt beslut utan har tagits av rektor efter en noggrann övervägning och utvärdering av verksamheten. Vi känner oss trygga med förskolans beskrivning av hur de organiserar för att varje dag avsätta tid som är säkra miljöer för finska språket. Det vill säga att finskspråkiga barn får vara tillsammans i en grupp där finskan är huvudspråket och där en finskspråkig pedagog ser till att de får vara i samtal som passar deras ålder och språkförmågor. Det kan till exempel handla om lässtund, måltid, projektgrupp eller samling i den mindre finska gruppen.

Våra finskspråkiga förskollärare säkerställer att barnen får rätt stöttning och undervisning i finska språket och förskolan jobbar naturligtvis för att stärka de finsktalande barnens språkliga och kulturella identitet. Vi anser att det nya upplägget fortsatt ger barnen en kvalitativ utbildning som samtidigt bevarar minoritetsspråket.

Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden
Johan Henrikson (M). vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Läs mer: Lägg inte ner den finska förskolan

nrh_sigtuna

slutreplik Bostadskrisen är här och nu

Debatt Tre erfarna moderatpolitiker borde kunna bättre än så här. Nivån i deras replik är pinsamt låg. Den bostadspolitiska debatten är för viktig för att fintas bort på det här sättet.

connys_helsida

repliken: Svar till Marie Axelsson (S) om Moderat bostadspolitik

Debatt Marie Axelssons insändare innehåller i många avseenden en lång rad fel om bostadspolitiken i allmänhet och om ombildning till bostadsrätter i synnerhet. Marie Axelsson har fel om hon tror att en ombildning av 64 lägenheter i Sigtuna från hyresrätter till bostadsrätter minskar antalet bostäder.

ica_helsida

Socialliberala segrar i höstbudgeten

Debatt Regeringens satsningar under nästa år visar att Liberalerna gör skillnad i svensk politik. Vi har prioriterat skolan, det förebyggande arbetet och Sveriges klimatomställning.

centrum_host_helsida

Moderaternas bostadspolitik är ett svek mot kommuninvånarna

Debatt Moderaternas bostadspolitik är ett svek mot kommuninvånarna. Ikväll på kommunfullmäktige föreslår den moderatledda kommunledningen, med stöd av SD, att ytterligare 64 av SigtunaHems hyresrätter mitt i Sigtuna Stad ska få ombildas till bostadsrätter.

pantamera_avc_helsida

repliken: Kommunledningen undviker siffrorna

Debatt Inför 2024 aviseras hela 34 miljoner kronor i nedskärningar inom skolverksamheten i Sigtuna kommun. Det motsvarar 3 % av Barn- och ungdomsnämndens hela budget. Detta är fakta och vi vill stoppa nedskärningarna.

slutreplik Kommunens medarbetare är inte gränspoliser

Debatt Naturligtvis finns det många stora utmaningar som vi som politiker behöver arbeta med så att vi får ett bättre samhälle. Det Moderaterna då vill göra är att fokusera på enskilda personer i utsatt läge och önskar transformera välfärden till att bli angivare. Den väg som den högernationalistiska regeringen slagit in på är på många sätt oerhört skrämmande.

mp_ute_helsida

repliken: Vänstern är skuggsamhällets bästa vänner

Debatt Sverige har stora utmaningar, gängkriminalitet, bidragsbrott och ett växande skuggsamhälle för att nämna några. Ansvarsfulla partier föreslår, med rätta, åtgärder för att förhindra den utveckling vi ser. Tyvärr kan det inte sägas om vänsteroppositionen. De har snarare tagit ställning som bidragsbrottslingarnas och skuggsamhällets nyttiga idioter.

joes-helsida

Angiveri hör inte hemma i Sverige

Debatt Regeringen vill att offentligt anställda inom välfärden ska anmäla papperslösa. Det är ett förslag som inte hör hemma i det fria, öppna och demokratiska samhället. Vänsterpartiet ställer sig starkt kritiskt till detta och föreslog att kommunstyrelsen skulle tillskriva regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet. Dessvärre gick det inte igenom och det var ingen av den styrande minoritetens ledamöter som ställde sig bakom det.

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull!

Debatt Rapporteringen om flygresandets utveckling efter Covid-pandemin har ett konsekvent mönster. Researrangörernas och flygbolagens pressmeddelanden berättar om ökade volymer, fler destinationer, nya flygplan, rusning efter sistaminuten-biljetter etc och media vidarebefordrar den bilden utan nämnvärt ifrågasättande.

adhd_kommun

Centerpartiet jobbar för små och stora marknader

Debatt Det är på marknaden du hittar det du behöver och ibland det du inte visste du behövde. Det är här säljare och köpare möts, ibland personligen, mellan fyra ögon. Det är så jobb och tillväxt skapas. Det är viktigt med små och stora marknader, från minsta bondemarknad till världshandel.

Ge flickor och pojkar lika möjligheter att förverkliga sina fotbollsdrömmar!

Debatt Intresset för damfotboll har skjutit i höjden på senaste tiden. Det är inte särskilt konstigt med tanke på den framgångssaga vårt landslag levererat: ett VM-silver, två OS-silver och två EM-semifinalistplaceringar, för att nämna några meriter från de senaste mästerskapen. I sommar får vi återigen njuta av ett fotbolls-VM i våra blågula tröjor.

defacto_helsida

Socialdemokraterna slår in öppna dörrar

Debatt Marie Axelsson (S) skriver i en insändare på märsta.nu om våldsutsatta kvinnors situation. Det är mycket glädjande att Socialdemokraterna äntligen brinner för att sätta brottsoffret i fokus, något som S nationellt inte gjort under många år. Låt oss kroka arm och driva frågan om att det är våldsutövaren som borde placeras utanför det egna hemmet, inte den som utsatts för våld.

Låt inte bostadsbristen gå ut över våldsutsatta personer

Debatt Bostadsbristen i Sigtuna kommun och i övriga Stockholms län utgör ett allvarligt problem, särskilt för dem som lever i våldsamma relationer och söker ny bostad. Dessa människor ställs inför svåra val, inklusive att fly från sina hem och söka skydd på skyddade boenden. Tyvärr är tillgången till denna typ av boenden ofta begränsad, vilket lämnar många utan någonstans att ta vägen.

Vatten – en källa till sommarglädje!

Debatt Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

Fler i Sigtuna måste försörja sig genom eget arbete

Debatt Arbetslösheten i Stockholms län är 6,1 procent enligt Arbetsförmedlingen. I Sigtuna är samma siffra 8,5 procent. Det är problematiskt, dels därför att försörjning genom eget arbete är viktigt för individens välmående.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

nrh
swedol_outsider
pantamera_out
ica_outsider
kommun_skoterska_outsider
kommun_adhd_outsider
centrum_outsider_host
connys
mp_ute_outsider
ridskola_2020_outsider
joes_outsider