centrum_panorama_hostshopping
Foto: Daniel Iskandar
Foto: Pressbild
Foto: Pressbild

Socialdemokraterna ger en felaktig bild av kommunledningens skolpolitik

I betalda annonser går Socialdemokraterna ut med budskapet ”Stoppa Moderaternas nedskärningar i skolan”! Det ger en grovt felaktig bild av det arbete kommunledningen gör för att stärka skolan.

centrum_artikel_host

För Kommunledningen (M, KD,L, C och SfS) är skolan en av de mest prioriterade verksamheterna och vårt systematiska arbete för ordning och reda i kommunens ekonomi har lagt grunden för att vi har kunnat fortsätta satsa på skolan. Vårt mål är att bli en av Sveriges bästa skolkommuner och de senaste åren har vi gjort stora framsteg. Sigtuna kommun ligger numera på 36:e plats då Sveriges samtliga 290 kommuner jämförs vad gäller skolresultat.

När vi tog över var kommunens ekonomi dålig och vi hade ett antal år bakom oss där lärarlöner betalats genom att kommunen sålde av tillgångar som mark. Det är inte ett hållbart sätt att förvalta Sigtunabornas skattepengar och riskerar finansieringen av skola, vård och omsorg. Genom ett målmedvetet arbete har kommunledningen lyckats vända kommunens ekonomi från kroniska underskott till stabila överskott. Det är det som har gjort att vi i kommunledningen kunnat satsa på skolan varje år, även under bistra ekonomiska tider som just nu.

Kommunledningens skolpolitik handlar inte bara om mer pengar till våra skolor, utan också om ett aktivt mål- och kvalitetsarbete som i grundskolan baseras på det framgångsrika Skolutvecklingsprogrammet och i gymnasiet Arlandalektionen. Det har skapat långsiktiga förutsättningar för satsningar på kunskap, trygghet och studiero, samt medarbetare och rektorer som arbetar hårt för att ge våra barn en god utbildning.

Det arbetet kommer aldrig stanna upp. När kommunfullmäktige nu i augusti tog beslut om den nya förvaltningsorganisationen som innebär en sammanhållen utbildningsförvaltning mot dagens två, kan vi ytterligare vässa vårt arbete och skapa en tydligare röd tråd genom våra ungas skolgång.

Skolutvecklingsprogrammet ska under kommande år uppdateras för att ytterligare förbättras och denna gång kommer det att också inkludera gymnasieskolan, bland annat genom att fånga upp Arlandagymnasiets framgångsrika arbete med Arlandalektionen. Genom det gemensamma skolutvecklingsprogrammet kommer vi genom utbyten av erfarenheter vässa utvecklingen ytterligare. Det kommer stärka arbetet inom alla våra skolformer för att våra elever ska nå gymnasieexamen.

Kommunledningens arbete genomsyras av långsiktighet och uthållighet. Grunden är den nu stabila ekonomin som vi byggt upp efter ett långvarigt socialdemokratiskt styre där ekonomin vanskötts. Att såväl vi som vänsteroppositionen har kunnat lägga fram förslag på satsningar i skolan är tack vare den goda hushållningen av ekonomin som kommunledningen satte som prio ett när vi tog över efter det tidigare 15 åriga socialdemokratiska styret. Det är värt att påminna sig om när debatten gärna skenar iväg, och tyvärr allt för ofta till rena felaktiga påståenden.

Vi kommer fortsätta prioritera skola, vård, omsorg och trygghet, så även i de budgetar som kommunledningen kommer lägga fram framöver.

  • Mattias Askerson (M)
    Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande
  • Pernilla Bergqvist (L) Barn- och ungdomsnämndens ordförande

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

fritidsbanken_helsida

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

brobygget_2024

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

pantamera_avc_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

connys_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

centrum_host_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
centrum_outsider_host
klara_outsider
fritidsbanken_outsider
connys
pantamera_out
ridskola_2020_outsider