sap_feb_pan
Foto: Daniel Iskandar
Foto: Pressbild
Foto: Pressbild

Socialdemokraterna ger en felaktig bild av kommunledningens skolpolitik

I betalda annonser går Socialdemokraterna ut med budskapet ”Stoppa Moderaternas nedskärningar i skolan”! Det ger en grovt felaktig bild av det arbete kommunledningen gör för att stärka skolan.

centrum_artikel_host

För Kommunledningen (M, KD,L, C och SfS) är skolan en av de mest prioriterade verksamheterna och vårt systematiska arbete för ordning och reda i kommunens ekonomi har lagt grunden för att vi har kunnat fortsätta satsa på skolan. Vårt mål är att bli en av Sveriges bästa skolkommuner och de senaste åren har vi gjort stora framsteg. Sigtuna kommun ligger numera på 36:e plats då Sveriges samtliga 290 kommuner jämförs vad gäller skolresultat.

När vi tog över var kommunens ekonomi dålig och vi hade ett antal år bakom oss där lärarlöner betalats genom att kommunen sålde av tillgångar som mark. Det är inte ett hållbart sätt att förvalta Sigtunabornas skattepengar och riskerar finansieringen av skola, vård och omsorg. Genom ett målmedvetet arbete har kommunledningen lyckats vända kommunens ekonomi från kroniska underskott till stabila överskott. Det är det som har gjort att vi i kommunledningen kunnat satsa på skolan varje år, även under bistra ekonomiska tider som just nu.

Kommunledningens skolpolitik handlar inte bara om mer pengar till våra skolor, utan också om ett aktivt mål- och kvalitetsarbete som i grundskolan baseras på det framgångsrika Skolutvecklingsprogrammet och i gymnasiet Arlandalektionen. Det har skapat långsiktiga förutsättningar för satsningar på kunskap, trygghet och studiero, samt medarbetare och rektorer som arbetar hårt för att ge våra barn en god utbildning.

Det arbetet kommer aldrig stanna upp. När kommunfullmäktige nu i augusti tog beslut om den nya förvaltningsorganisationen som innebär en sammanhållen utbildningsförvaltning mot dagens två, kan vi ytterligare vässa vårt arbete och skapa en tydligare röd tråd genom våra ungas skolgång.

Skolutvecklingsprogrammet ska under kommande år uppdateras för att ytterligare förbättras och denna gång kommer det att också inkludera gymnasieskolan, bland annat genom att fånga upp Arlandagymnasiets framgångsrika arbete med Arlandalektionen. Genom det gemensamma skolutvecklingsprogrammet kommer vi genom utbyten av erfarenheter vässa utvecklingen ytterligare. Det kommer stärka arbetet inom alla våra skolformer för att våra elever ska nå gymnasieexamen.

Kommunledningens arbete genomsyras av långsiktighet och uthållighet. Grunden är den nu stabila ekonomin som vi byggt upp efter ett långvarigt socialdemokratiskt styre där ekonomin vanskötts. Att såväl vi som vänsteroppositionen har kunnat lägga fram förslag på satsningar i skolan är tack vare den goda hushållningen av ekonomin som kommunledningen satte som prio ett när vi tog över efter det tidigare 15 åriga socialdemokratiska styret. Det är värt att påminna sig om när debatten gärna skenar iväg, och tyvärr allt för ofta till rena felaktiga påståenden.

Vi kommer fortsätta prioritera skola, vård, omsorg och trygghet, så även i de budgetar som kommunledningen kommer lägga fram framöver.

  • Mattias Askerson (M)
    Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande
  • Pernilla Bergqvist (L) Barn- och ungdomsnämndens ordförande
fritidsbanken_sportlov
connys_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

funkisfest_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

sportlov

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

pantamera_avc_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

spedition_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

steningekompani_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

centrum_host_helsida

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

spedition_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
stentekompani_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
nrh_sigtuna
funkisfest_outsider