kommun_skoterska
Foto: Daniel Iskandar
Foto: Pressbild
Foto: Pressbild

Socialdemokraterna ger en felaktig bild av kommunledningens skolpolitik

I betalda annonser går Socialdemokraterna ut med budskapet ”Stoppa Moderaternas nedskärningar i skolan”! Det ger en grovt felaktig bild av det arbete kommunledningen gör för att stärka skolan.

centrum_artikel_host

För Kommunledningen (M, KD,L, C och SfS) är skolan en av de mest prioriterade verksamheterna och vårt systematiska arbete för ordning och reda i kommunens ekonomi har lagt grunden för att vi har kunnat fortsätta satsa på skolan. Vårt mål är att bli en av Sveriges bästa skolkommuner och de senaste åren har vi gjort stora framsteg. Sigtuna kommun ligger numera på 36:e plats då Sveriges samtliga 290 kommuner jämförs vad gäller skolresultat.

När vi tog över var kommunens ekonomi dålig och vi hade ett antal år bakom oss där lärarlöner betalats genom att kommunen sålde av tillgångar som mark. Det är inte ett hållbart sätt att förvalta Sigtunabornas skattepengar och riskerar finansieringen av skola, vård och omsorg. Genom ett målmedvetet arbete har kommunledningen lyckats vända kommunens ekonomi från kroniska underskott till stabila överskott. Det är det som har gjort att vi i kommunledningen kunnat satsa på skolan varje år, även under bistra ekonomiska tider som just nu.

Kommunledningens skolpolitik handlar inte bara om mer pengar till våra skolor, utan också om ett aktivt mål- och kvalitetsarbete som i grundskolan baseras på det framgångsrika Skolutvecklingsprogrammet och i gymnasiet Arlandalektionen. Det har skapat långsiktiga förutsättningar för satsningar på kunskap, trygghet och studiero, samt medarbetare och rektorer som arbetar hårt för att ge våra barn en god utbildning.

Det arbetet kommer aldrig stanna upp. När kommunfullmäktige nu i augusti tog beslut om den nya förvaltningsorganisationen som innebär en sammanhållen utbildningsförvaltning mot dagens två, kan vi ytterligare vässa vårt arbete och skapa en tydligare röd tråd genom våra ungas skolgång.

Skolutvecklingsprogrammet ska under kommande år uppdateras för att ytterligare förbättras och denna gång kommer det att också inkludera gymnasieskolan, bland annat genom att fånga upp Arlandagymnasiets framgångsrika arbete med Arlandalektionen. Genom det gemensamma skolutvecklingsprogrammet kommer vi genom utbyten av erfarenheter vässa utvecklingen ytterligare. Det kommer stärka arbetet inom alla våra skolformer för att våra elever ska nå gymnasieexamen.

Kommunledningens arbete genomsyras av långsiktighet och uthållighet. Grunden är den nu stabila ekonomin som vi byggt upp efter ett långvarigt socialdemokratiskt styre där ekonomin vanskötts. Att såväl vi som vänsteroppositionen har kunnat lägga fram förslag på satsningar i skolan är tack vare den goda hushållningen av ekonomin som kommunledningen satte som prio ett när vi tog över efter det tidigare 15 åriga socialdemokratiska styret. Det är värt att påminna sig om när debatten gärna skenar iväg, och tyvärr allt för ofta till rena felaktiga påståenden.

Vi kommer fortsätta prioritera skola, vård, omsorg och trygghet, så även i de budgetar som kommunledningen kommer lägga fram framöver.

  • Mattias Askerson (M)
    Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande
  • Pernilla Bergqvist (L) Barn- och ungdomsnämndens ordförande
pantamera_avc_helsida

slutreplik Bostadskrisen är här och nu

Insändare Tre erfarna moderatpolitiker borde kunna bättre än så här. Nivån i deras replik är pinsamt låg. Den bostadspolitiska debatten är för viktig för att fintas bort på det här sättet.

repliken: Svar till Marie Axelsson (S) om Moderat bostadspolitik

Insändare Marie Axelssons insändare innehåller i många avseenden en lång rad fel om bostadspolitiken i allmänhet och om ombildning till bostadsrätter i synnerhet. Marie Axelsson har fel om hon tror att en ombildning av 64 lägenheter i Sigtuna från hyresrätter till bostadsrätter minskar antalet bostäder.

defacto_helsida
adhd_kommun

Socialliberala segrar i höstbudgeten

Insändare Regeringens satsningar under nästa år visar att Liberalerna gör skillnad i svensk politik. Vi har prioriterat skolan, det förebyggande arbetet och Sveriges klimatomställning.

ica_helsida

repliken: Kommunledningen undviker siffrorna

Insändare Inför 2024 aviseras hela 34 miljoner kronor i nedskärningar inom skolverksamheten i Sigtuna kommun. Det motsvarar 3 % av Barn- och ungdomsnämndens hela budget. Detta är fakta och vi vill stoppa nedskärningarna.

joes-helsida

slutreplik Kommunens medarbetare är inte gränspoliser

Insändare Naturligtvis finns det många stora utmaningar som vi som politiker behöver arbeta med så att vi får ett bättre samhälle. Det Moderaterna då vill göra är att fokusera på enskilda personer i utsatt läge och önskar transformera välfärden till att bli angivare. Den väg som den högernationalistiska regeringen slagit in på är på många sätt oerhört skrämmande.

repliken: Vänstern är skuggsamhällets bästa vänner

Insändare Sverige har stora utmaningar, gängkriminalitet, bidragsbrott och ett växande skuggsamhälle för att nämna några. Ansvarsfulla partier föreslår, med rätta, åtgärder för att förhindra den utveckling vi ser. Tyvärr kan det inte sägas om vänsteroppositionen. De har snarare tagit ställning som bidragsbrottslingarnas och skuggsamhällets nyttiga idioter.

centrum_host_helsida

Angiveri hör inte hemma i Sverige

Insändare Regeringen vill att offentligt anställda inom välfärden ska anmäla papperslösa. Det är ett förslag som inte hör hemma i det fria, öppna och demokratiska samhället. Vänsterpartiet ställer sig starkt kritiskt till detta och föreslog att kommunstyrelsen skulle tillskriva regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet. Dessvärre gick det inte igenom och det var ingen av den styrande minoritetens ledamöter som ställde sig bakom det.

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull!

Insändare Rapporteringen om flygresandets utveckling efter Covid-pandemin har ett konsekvent mönster. Researrangörernas och flygbolagens pressmeddelanden berättar om ökade volymer, fler destinationer, nya flygplan, rusning efter sistaminuten-biljetter etc och media vidarebefordrar den bilden utan nämnvärt ifrågasättande.

nrh_sigtuna

Centerpartiet jobbar för små och stora marknader

Insändare Det är på marknaden du hittar det du behöver och ibland det du inte visste du behövde. Det är här säljare och köpare möts, ibland personligen, mellan fyra ögon. Det är så jobb och tillväxt skapas. Det är viktigt med små och stora marknader, från minsta bondemarknad till världshandel.

Ge flickor och pojkar lika möjligheter att förverkliga sina fotbollsdrömmar!

Insändare Intresset för damfotboll har skjutit i höjden på senaste tiden. Det är inte särskilt konstigt med tanke på den framgångssaga vårt landslag levererat: ett VM-silver, två OS-silver och två EM-semifinalistplaceringar, för att nämna några meriter från de senaste mästerskapen. I sommar får vi återigen njuta av ett fotbolls-VM i våra blågula tröjor.

connys_helsida

Socialdemokraterna slår in öppna dörrar

Insändare Marie Axelsson (S) skriver i en insändare på märsta.nu om våldsutsatta kvinnors situation. Det är mycket glädjande att Socialdemokraterna äntligen brinner för att sätta brottsoffret i fokus, något som S nationellt inte gjort under många år. Låt oss kroka arm och driva frågan om att det är våldsutövaren som borde placeras utanför det egna hemmet, inte den som utsatts för våld.

mp_ute_helsida

Låt inte bostadsbristen gå ut över våldsutsatta personer

Insändare Bostadsbristen i Sigtuna kommun och i övriga Stockholms län utgör ett allvarligt problem, särskilt för dem som lever i våldsamma relationer och söker ny bostad. Dessa människor ställs inför svåra val, inklusive att fly från sina hem och söka skydd på skyddade boenden. Tyvärr är tillgången till denna typ av boenden ofta begränsad, vilket lämnar många utan någonstans att ta vägen.

Vatten – en källa till sommarglädje!

Insändare Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

Insändare I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

Årsredovisning 2022

Insändare Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

kommun_skoterska_outsider
kommun_adhd_outsider
ica_outsider
mp_ute_outsider
centrum_outsider_host
connys
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
nrh
joes_outsider
swedol_outsider