centrum_panorama_hostshopping
Pernilla Bergqvist (L) och Mattias Askerson (M)

Socialdemokraterna förstår uppenbarligen inte budgetprocessen

Socialdemokraterna skriver i sin replik att kommunledningen undviker siffrorna, men det verkar i själva verket som att de själva inte förstår hur en budgetprocess fungerar.

centrum_artikel_host

Låt oss därför klargöra några saker. Sedan vi i kommunledningen lade fram vår första budget 2018 har förskola och grundskola tillförts drygt 240 miljoner kronor. Varje enskilt år har mer pengar lagts på våra barn och unga.

Vi har bland annat infört sociala team på varje kommunal skola, infört en ny modell för barn i behov av särskilt stöd, satsat mer på skolbibliotek, läsning och språkutveckling och även förstärkt organisationen för barn- och elevhälsa.

Dessutom har vi gjort den största satsningen någonsin i kommunens historia på nya skollokaler och pedagogiska miljöer och på så sätt kunna göra oss av med många av våra tidigare paviljongslösningar. Det är verklighet, tack vare ordning och reda i kommunens ekonomi. Det kan vi skatta oss lyckliga för nu! Med socialdemokraternas politik hade vi behövt sparka både lärare, undersköterskor och förskollärare när bistrare ekonomiska tider kommer.

Socialdemokraterna verkar dessutom ha glömt bort hur en budgetprocess ser ut. Det underlag som såväl kommunledningen som oppositionen har tillgång till är förvaltningens underlag inför det arbete som nu inleds för budgeten 2024. Att som Socialdemokraterna påstå att kommunledningen har beslutat om ”nedskärningar på 34 miljoner kronor” stämmer inte, det är helt enkelt ren lögn.

Kommunledningens budget för 2024 är inte färdig. Faktorer som beror av regeringens budget är fortfarande inte klarlagda och som ansvarstagande företrädare kommer vi inte presentera en budget förrän förutsättningarna är tydliga, vilket kommer ske i början av november. Den budget som vi då lägger fram kommer ge de som, istället för att luras av Socialdemokraternas lögner, en möjlighet att själva läsa hur kommunledningens prioriteringar ser ut inför kommande år. Det kommer fortsatt vara det som kommunledningen har prioriterat hittills. En ekonomi i balans med fokus på skola, vård, omsorg, trygghet och integration.

  • Mattias Askerson (M)
    Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande
  • Pernilla Bergqvist (L)
    Barn- och ungdomsnämndens ordförande

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

fritidsbanken_helsida

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

centrum_host_helsida

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

connys_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

brobygget_2024

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

pantamera_avc_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
brobygget_outsider
klara_outsider
fritidsbanken_outsider
centrum_outsider_host
connys
ridskola_2020_outsider