sap_feb_pan
Pernilla Bergqvist (L) och Mattias Askerson (M)

Socialdemokraterna förstår uppenbarligen inte budgetprocessen

Socialdemokraterna skriver i sin replik att kommunledningen undviker siffrorna, men det verkar i själva verket som att de själva inte förstår hur en budgetprocess fungerar.

centrum_artikel_host

Låt oss därför klargöra några saker. Sedan vi i kommunledningen lade fram vår första budget 2018 har förskola och grundskola tillförts drygt 240 miljoner kronor. Varje enskilt år har mer pengar lagts på våra barn och unga.

Vi har bland annat infört sociala team på varje kommunal skola, infört en ny modell för barn i behov av särskilt stöd, satsat mer på skolbibliotek, läsning och språkutveckling och även förstärkt organisationen för barn- och elevhälsa.

Dessutom har vi gjort den största satsningen någonsin i kommunens historia på nya skollokaler och pedagogiska miljöer och på så sätt kunna göra oss av med många av våra tidigare paviljongslösningar. Det är verklighet, tack vare ordning och reda i kommunens ekonomi. Det kan vi skatta oss lyckliga för nu! Med socialdemokraternas politik hade vi behövt sparka både lärare, undersköterskor och förskollärare när bistrare ekonomiska tider kommer.

Socialdemokraterna verkar dessutom ha glömt bort hur en budgetprocess ser ut. Det underlag som såväl kommunledningen som oppositionen har tillgång till är förvaltningens underlag inför det arbete som nu inleds för budgeten 2024. Att som Socialdemokraterna påstå att kommunledningen har beslutat om ”nedskärningar på 34 miljoner kronor” stämmer inte, det är helt enkelt ren lögn.

Kommunledningens budget för 2024 är inte färdig. Faktorer som beror av regeringens budget är fortfarande inte klarlagda och som ansvarstagande företrädare kommer vi inte presentera en budget förrän förutsättningarna är tydliga, vilket kommer ske i början av november. Den budget som vi då lägger fram kommer ge de som, istället för att luras av Socialdemokraternas lögner, en möjlighet att själva läsa hur kommunledningens prioriteringar ser ut inför kommande år. Det kommer fortsatt vara det som kommunledningen har prioriterat hittills. En ekonomi i balans med fokus på skola, vård, omsorg, trygghet och integration.

  • Mattias Askerson (M)
    Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande
  • Pernilla Bergqvist (L)
    Barn- och ungdomsnämndens ordförande

Hållbart barnrättsarbete

Debatt Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

funkisfest_helsida
steningekompani_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Debatt Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

skridskodisco_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Debatt Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

fritidsbanken_sportlov

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Debatt Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Debatt Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

centrum_host_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Debatt Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

connys_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Debatt Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

spedition_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Debatt Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

pantamera_avc_helsida
sportlov

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Debatt Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

foraldranatverk_helsida

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Debatt Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

skridskodisco_outsider
stentekompani_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
funkisfest_outsider
nrh_sigtuna
spedition_outsider
pantamera_out
foraldranatverk_outsider
centrum_outsider_host