centrum_panorama_hostshopping
Foto: Arkiv/Jamshid Jamshidi

Sociala medier kampanj ska minska rekryteringen av unga till nätverk

Polisen i Stockholm har initierat en kraftfull kampanj på sociala medier med syftet att förhindra rekryteringen av barn till kriminella nätverk.

centrum_artikel_host

Med start den 1 juli 2023 har en ny lag trätt i kraft som gör det straffbart att involvera barn och ungdomar i brottslig verksamhet, vilket har betonat behovet av att agera för att skydda den unga befolkningen från att hamna i farliga situationer.

Kampanjen, som riktar sig till barn i åldrarna 13-17 år, består av tre kraftfulla filmer som tar upp de verkliga konsekvenserna av gängkriminalitet. Genom att berätta historier om hur det är att förlora anhöriga till följd av gängvåld och genom att dela erfarenheter från en tidigare medlem som har hoppat av ett kriminellt nätverk, hoppas polisen kunna öka medvetenheten och förhindra rekrytering.

Med den nya lagen är det nu viktigt att polisanmäla om ett barn blir utnyttjat för kriminella handlingar. Tidigare har det även varit straffbart att hjälpa kriminella att begå brott, men den nya lagstiftningen ger ännu större skydd åt barn och ungdomar som riskerar att dras in i en farlig och olaglig verklighet.

Polisen uppmanar allmänheten att vara uppmärksam på tecken som kan indikera att någon är på väg att dras in i en kriminell miljö och att omedelbart kontakta myndigheterna. För att underlätta detta har de tillhandahållit ett tipsformulär där man kan rapportera misstankar anonymt. Det är även möjligt att ringa polisen på telefonnumret 114 14 och använda röstguiden för att lämna information. Varje tips kan vara avgörande i att skydda och rädda ett barn från att hamna i fara.

Polisen strävar efter att skapa ett tryggt samhälle där barn och ungdomar kan växa upp utan att bli indragna i den kriminella världen. Genom den nyligen lanserade kampanjen och det utökade rättsliga skyddet hoppas de kunna minska rekryteringen av barn till kriminella nätverk och ge alla unga människor möjligheten att leva ett liv fritt från brottslighet och våld. Även Polisen i Sollentuna/Upplands-Väsby/Sigtuna har delat information på sina sociala medier om kampanjen.

centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida
mp_helsida_eu
sigtunakampen_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

connys_helsida
eldsjal2024_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
sigtunakampen_outsider
pantamera_out
eu_valet_outsider
eldsjal2024_out
centrum_outsider_host
mp_eu_outsider
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider