centrum_panorama_hostshopping
Foto: Pressbild

Slutreplik: SD har lagt fram ett budgetförslag på 17 år

Rune Öhlund, Sverigedemokraternas gruppledare, skriver i sin replik att vi Socialdemokrater saknar en sakpolitisk agenda. Tack för att du skriver det så att vi får möjlighet att berätta om våra förslag i vår Mål och budget för 2024.

centrum_artikel_host

Tydligen så har inte Rune Öhlund (SD) läst vårt budgetförslag eftersom han säger att vi saknar en sakpolitisk agenda. För att underlätta för såväl kommuninvånare som den styrande majoriteten kommer här några av våra viktigaste politiska förslag i skuggbudgeten för 2024.

I vårt budgetförslag har vi satsat hela 15 miljoner kronor mer än den moderatledda kommunledningen på reformer inom för, grund- och gymnasieskola. Pengar som vi vill ska gå till fler lärare, införandet av 30-timmars förskola för barn till föräldralediga med syskon och arbetssökande, fler kuratorer för att förbättra elevhälsan samt en resursskola för utåtagerande elever med extra stort behov av stöd. Vi vill också införa en sommarjobbsgaranti för årskurs 1 och 2 på gymnasiet.

Med tanke på det begränsade antalet motioner och frånvaron av oppositionsarbete i kommunfullmäktige framstår det som anmärkningsvärt att Sverigedemokraterna nu är så ivriga att inneha ledande positioner i kommunledningen. Den politiska arenan kräver engagemang, visioner och en konstruktiv vilja att påverka för att skapa en bättre framtid för våra kommuninvånare.

SD har fått tre vice ordförandeposter i nämnder med ansvar för för- och grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen samt för bygg- och miljöfrågorna. Med makt kommer ansvar och vi kommer att utkräva ansvar. Precis som vi inom oppositionen utkräver ansvar från resten av kommunledningen, M, KD och SfS.

Under den tid som vårt parti har varit i opposition så har vi varje år tagit fram en skuggbudget där vi presenterar alla våra konkreta politiska förslag. Att ett parti nyttjar det demokratiska mandatet som man har fått av väljarna är av yttersta vikt för att upprätthålla en demokrati.

Under de 17 år som SD suttit representerade i kommunfullmäktige har partiet lyckats klämma ur sig ett (1!) budgetförslag och det var 2022. I år saknade SD återigen ett eget budgetförslag och nöjde sig med att ställa sig bakom M, KD och SfS förslag. Ett parti som blir invalt i kommunfullmäktige men som nästan aldrig framför egna politiska förslag riskerar att underminera den lokala demokratin.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd

Läs mer: Jaget framför laget

Läs mer: Socialdemokratiska smutskampanjer

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

mp_tack_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

connys_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

centrum_host_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

fritidsbanken_helsida
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

brobygget_2024
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_tack_outsider
nrh_sigtuna
pantamera_out
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider
fritidsbanken_outsider
connys