sap_feb_pan
Foto: Pressbild

Slutreplik: SD har lagt fram ett budgetförslag på 17 år

Rune Öhlund, Sverigedemokraternas gruppledare, skriver i sin replik att vi Socialdemokrater saknar en sakpolitisk agenda. Tack för att du skriver det så att vi får möjlighet att berätta om våra förslag i vår Mål och budget för 2024.

centrum_artikel_host

Tydligen så har inte Rune Öhlund (SD) läst vårt budgetförslag eftersom han säger att vi saknar en sakpolitisk agenda. För att underlätta för såväl kommuninvånare som den styrande majoriteten kommer här några av våra viktigaste politiska förslag i skuggbudgeten för 2024.

I vårt budgetförslag har vi satsat hela 15 miljoner kronor mer än den moderatledda kommunledningen på reformer inom för, grund- och gymnasieskola. Pengar som vi vill ska gå till fler lärare, införandet av 30-timmars förskola för barn till föräldralediga med syskon och arbetssökande, fler kuratorer för att förbättra elevhälsan samt en resursskola för utåtagerande elever med extra stort behov av stöd. Vi vill också införa en sommarjobbsgaranti för årskurs 1 och 2 på gymnasiet.

Med tanke på det begränsade antalet motioner och frånvaron av oppositionsarbete i kommunfullmäktige framstår det som anmärkningsvärt att Sverigedemokraterna nu är så ivriga att inneha ledande positioner i kommunledningen. Den politiska arenan kräver engagemang, visioner och en konstruktiv vilja att påverka för att skapa en bättre framtid för våra kommuninvånare.

SD har fått tre vice ordförandeposter i nämnder med ansvar för för- och grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen samt för bygg- och miljöfrågorna. Med makt kommer ansvar och vi kommer att utkräva ansvar. Precis som vi inom oppositionen utkräver ansvar från resten av kommunledningen, M, KD och SfS.

Under den tid som vårt parti har varit i opposition så har vi varje år tagit fram en skuggbudget där vi presenterar alla våra konkreta politiska förslag. Att ett parti nyttjar det demokratiska mandatet som man har fått av väljarna är av yttersta vikt för att upprätthålla en demokrati.

Under de 17 år som SD suttit representerade i kommunfullmäktige har partiet lyckats klämma ur sig ett (1!) budgetförslag och det var 2022. I år saknade SD återigen ett eget budgetförslag och nöjde sig med att ställa sig bakom M, KD och SfS förslag. Ett parti som blir invalt i kommunfullmäktige men som nästan aldrig framför egna politiska förslag riskerar att underminera den lokala demokratin.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd

Läs mer: Jaget framför laget

Läs mer: Socialdemokratiska smutskampanjer

Hållbart barnrättsarbete

Debatt Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

centrum_host_helsida
steningekompani_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Debatt Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

foraldranatverk_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Debatt Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

pantamera_avc_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Debatt Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Debatt Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

funkisfest_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Debatt Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

fritidsbanken_sportlov

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Debatt Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

spedition_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Debatt Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

connys_helsida
skridskodisco_helsida

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Debatt Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Debatt Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

sportlov

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

foraldranatverk_outsider
stentekompani_outsider
funkisfest_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
connys
nrh_sigtuna
spedition_outsider
skridskodisco_outsider