centrum_panorama_hostshopping
Moderaternas Marcus Brioxskiöld delar ut valsedlar utanför S:t Pers skolan vid valet 2022

Slopar utdelning av valsedlar på Valdagen

Flera av kommunfullmäktiges partier har enats om att inte dela ut valsedlar utanför vallokalerna i samband med söndagens EU-val.

centrum_artikel_host

Undertecknade politiska partier i Sigtuna kommun har enats om att vid kommande EU-val inte dela ut valsedlar utanför vallokalerna söndagen den 9 juni. Inne i vallokalen kommer valsedlar att finnas bakom en skärm där varje väljare ensam och helt utan insyn fritt kan välja valsedel. På detta sätt kan valhemligheten bevaras och de opolitiska valfunktionärer som valnämnden förordnat säkerställer att partierna exponeras på ett helt likvärdigt sätt.

Initiativet har fått stöd av samtliga gruppledare: Mattias Askerson (M), Marie Axelsson (S), Rune Öhlund (SD), Niklas Andersson (V), Bengt Hellström (KD) och Karolina Windefalk (MP).

mp_tack_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

connys_helsida
pantamera_avc_helsida
brobygget_2024

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

centrum_host_helsida
fritidsbanken_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
connys
fritidsbanken_outsider
nrh_sigtuna
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
mp_tack_outsider