valstadagen_pan
Gill Brodin (C)Foto: Centerpartiet

Slå dövörat till när gnällspikarna knorrar

Det luftas mycket missnöje i kommentarsfälten på Facebook och Instagram. Särskilt när det gäller samhällsfrågor, som exempelvis kommunal verksamhet.

centrum_artikel_host

”Det är ingen som lyssnar.”, ”Det spelar ingen roll vad vi säger.”, ”De struntar i oss och gör som de själva tycker ändå.”

Men stämmer det verkligen? Är det så illa?
Tittar man närmare tonar en annan bild fram. Ta Sigtuna Kommun som exempel. Man har genomfört ett stort antal samtal, eller ”dialoger” som det kallas på ”kommunaliska”, när man har satt igång stora projekt. När man skulle ta fram en ny landsbygdsstrategi pratade man med barnen i Skepptunaskolan och Odensalaskolan. Man lyssnade med företagare i Märsta vad de hade att säga. Det gjordes en seniordialog för att få in synpunkter från de äldre.

Och man pratade med sammanlagt 200 invånare i Skånela, Odensala, Lunda och Haga. Vad hade de för förväntningar på framtiden på landsbygden? Alla synpunkter man fick in analyserades och kokades ner till det viktigaste. Det fördes sedan in i projektplanerna och är nu byggstenar för hur vår landsbygdsstrategi kommer att se ut.

På samma sätt genomfördes en dialog med invånarna på Magne/Ymergatan i Valsta. Man frågade invånarna vad man skulle göra om man fick 200 000 kronor till förbättringar. Det kom in 50 olika förslag. De bearbetades och av de 15 som sållades fram fick fyra förslag vinnande röstantal. På så vis bestämdes det att man ska öka antalet sittplatser på innergårdarna, göra grillplatser och andra förbättringar på utemiljön. Och så vill man ha igång grannträffar. Allt detta tack vare att invånarna deltog i dialogen.

Listan är lång om man vill se alla tillfällen där kommunen behöver hjälp med synpunkter. Dialog är nyckelordet.

Så håll för öronen när alla gnällspikar påstår att de där uppe inte lyssnar. Det är helt enkelt inte sant. Och nästa gång du får nys om att man vill ha in synpunkter: haka på! Hjälp till med dina åsikter! Vem vet, kanske blir det just ditt inspel som lyfts fram som ”alldeles förträffligt”?

Ju fler som deltar vid dialogerna desto större chans har vi att tillsammans skapa en
långsiktigt hållbar kommun.

  • Gill Brodin (C)
    Ordf, Agenda 2030 Utskottet

Vatten – en källa till sommarglädje!

Insändare Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

valstadagen

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

Insändare I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

elon_helsida

Årsredovisning 2022

Insändare Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

slutreplik: Viktigt att stärka ungdomarna

Insändare Det är sorgligt att se hur Moderaterna, som också en gång stod för arbetslinjen nu tycks ha förlorat riktningen helt när det gäller sommarjobb för ungdomarna i kommunen. I deras replik om kommunala sommarjobb visar de tydligt att de inte förstår vad det handlar om, nämligen att stärka ungdomarna och förbereda dem för det kommande arbetslivet.

nrh_sigtuna

Att ställa krav är att bry sig

Insändare I socialdemokraternas insändare rörande kommunala sommarjobb framkommer tydligt skillnaderna mellan våra partier. När Moderaterna ställer krav vill Socialdemokraterna återgå till kravlöshet och när Moderaterna tror att ett sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden är en bättre erfarenhet tror Socialdemokraterna på politiskt konstruerade jobb i kommunal verksamhet.

Ge kommunens ungdomar en chans

Insändare Vi socialdemokrater vill satsa fyra miljoner kronor mer än kommunledningen för att nästan 300 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ska bli garanterade kommunala sommarjobb. Oavsett om elever i gymnasiet har godkänt i matematik eller svenska anser vi att eleverna ska erbjudas sommarjobb och lovskola. Men det ena ska inte villkoras av det andra.

defacto_helsida

Konsten att ropa vargen kommer  

Insändare Marie Axelsson fortsätter oroa sig och gör ett grundligt jobb för att även försöka oroa andra. Problemet med att ropa varg för många gånger utan att vargen faktiskt kommer är att trovärdigheten minskar för varje gång.

Islossning i bilpoolen

Insändare Den här veckan tar kommunen ett litet, men viktigt, kliv mot en hållbar utveckling av vårt samhälle. Det handlar om hur tjänstemännen tar sig runt i närområdet.

centrum_host_helsida

Viktigt för barn att både utveckla sitt minoritetsspråk och svenska

Insändare Det är viktigt att komma ihåg att förskolan ska medverka till att barn får möjlighet att utveckla alla sina språk. Ett av alla mål i förskolans läroplan är att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet.

finska förskolan

slutreplik: Öppna upp den finskspråkiga avdelningen

Insändare Omorganisationen som har skett innebär att undervisningsgruppen har integrerats med andra avdelningar. Integreringen med andra avdelningar kan bara tolkas som att majoritetsspråket blir svenska istället för finska. Då Sigtuna kommun har ett finskt förvaltningsområde är det av yttersta vikt att detta reflekteras inom kommunens verksamheter.

mp_helsida

repliken: Socialdemokraterna ljuger om finska förskolan

Insändare Det är fint att Socialdemokraterna delar vår åsikt att de nationella minoritetsspråken är en viktig del av landets historiskt språkliga och kulturella mångfald, och att det är viktigt att barnen ges möjlighet att lära sig och utveckla sitt modersmål inom dessa minoriteter.

connys_helsida
joes-helsida

repliken: Vi vill att de äldre själva ska få välja var de ska bo

Insändare Man upphör aldrig att förvånas över hur mycket information som missuppfattas och misstolkas. Inte minst i den politiska debatten. Äldre- och Omsorgsnämnden presenterade vid sitt senaste möte arbetet med införandet av valfrihet inom SÄBO, Särskilt boende för äldre, i Sigtuna kommun. Det var inte ett möte som uppmanade Sigtuna kommuns äldre att lockas till att flytta från kommunen, inget skulle vara oss mer främmande.

Vänsterpartiet är definitivt hyresgästernas vänner

Insändare Vänsterpartiet är det parti som står bakom hyresgästerna i Sverige allra mest. Vi arbetar för att vi ska få fler miljövänliga och prisvärda hyresrätter. Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar. Därför vill Vänsterpartiet att det byggs fler hyresrätter. Det ska också vara med rimliga hyror som vanligt folk har råd med.

Wenngarns_cafe_helsida

De vill att vi flyttar från kommunen

Insändare Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

ica_helsida

Kvinna, liv, frihet

Insändare Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

pantamera_avc_helsida

repliken: Moderaterna har tappat kontrollen

Insändare Aktörer som inte kan leverera god omsorg av våra äldre ska motverkas, inte belönas med förlängda avtal. Idag har Sigtuna kommun Sveriges tredje lägsta brukarnöjdhet inom hemtjänsten samtidigt som kommunens särskilda boenden har tredje lägst brukarnöjdhet bland Stockholms läns kommuner, enligt socialstyrelsen. Ändå menar den moderatledda kommunledningen att införandet av valfriheten är en kvalitetshöjande insats.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
joes_outsider
nrh
connys
centrum_outsider_host
student_outsider
ica_outsider
wenngarn_outsider
valstadagen_outsider
pantamera_out
mp_outsider