centrum_panorama_hostshopping
StorskarvFoto: Naturvårdsverket/Henri Engström

Skyddsjakt på storskarv i Garnsviken

Länsstyrelsen har godkänt skyddsjakt på storskarv i Garnsviken fram till 15 juni.

centrum_artikel_host

Länsstyrelsen har godkänt skyddsjakt på storskarv i Garnsviken fram till den 15 juni för att skydda fiskbestånden, då området är en viktig lek- och uppväxtplats för arter som gös och asp. De grunda vattnen i Garnsviken erbjuder skyddade miljöer för fiskyngel, men de lockar också skarvar som hotar fiskbestånden genom att fiska intensivt i området under leksäsongen. För att bevara fiskbestånden har Länsstyrelsen beviljat Sigtuna Fiskevårdsförenings ansökan om att fälla totalt 50 skarvar, vilket kommer att utföras av kommunjägare. Dessutom har Havs- och vattenmyndigheten infört ett fiskeförbud i Garnsviken från den 1 april till den 15 juni för att ytterligare skydda fiskbestånden.

Skyddsjakten blir ännu viktigare med tanke på den kraftiga ökningen av storskarvspopulationen i Sverige. En rikstäckande inventering för första gången sedan 2012 visar att antalet häckande storskarvar har ökat betydligt under en tioårsperiod. År 2023 räknades 74 767 bon i 224 kolonier jämfört med 40 958 bon och 169 kolonier år 2012 enligt Naturvårdsverket. Storskarven häckar nu i alla län utom Jämtlands och Dalarnas län, vilket indikerar en bred spridning av arten och ett ökat behov av åtgärder för att balansera ekosystemet.

pantamera_avc_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

brobygget_2024
connys_helsida

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

centrum_host_helsida
fritidsbanken_helsida
mp_tack_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
nrh_sigtuna
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
mp_tack_outsider
pantamera_out
brobygget_outsider
centrum_outsider_host