centrum_panorama_hostshopping
Foto: Sigtuna kommun

Skolverket ger tio miljoner till språkutveckling hos nyanlända

Sigtuna kommun får tio miljoner av Skolverket för ett projekt där språkutveckling hos nyanlända elever ska utvecklas.

centrum_artikel_host

Nyanlända elever ska få bättre förutsättningar för att klara skolan. Som en del av ett projekt mellan Skolverket och Sigtuna kommun får kommunen 10,3 miljoner kronor. Insatserna kommer att vara riktade till ellever från förskoleklass till vuxenutbildning för att öka måluppfyllelse och kunskapsresultat enligt ett pressmeddelande från Sigtuna kommun.
– Sigtuna kommun har under lång tid arbetat med att utveckla och förbättra måluppfyllelsen. Det är därför mycket glädjande att vi nu får extra resurser för att utveckla förutsättningarna för nyanlända barn och elevers lärande från förskolan till vuxenutbildningen, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden och Mattias Askerson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, i ett gemensamt uttalande.

Insatserna genomförs under perioden 2020-2022. Det kan handla om att öka kompetensen hos pedagogisk personal kring språkutvecklande arbetssätt. Elevernas kunskaper kan också behöva kartläggas och man ska stärka övergången mellan olika skolformer samt att utbilda elevhälsan i traumamedveten omsorg.
– Det är en stor styrka i att samtliga skolformer arbetar mot samma mål. Såväl förskola som fritidshem, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning är med i det här projektet och vi har gemensamt arbetat fram åtgärdsplanen, uppger Mikael Brant-Lundin, chef för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.

centrum_host_helsida
mp_tack_helsida
brobygget_2024

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

connys_helsida

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_helsida

Sommarlovsbiljetten är igång

Nyheter Under sommarperioden 5 juni till 27 augusti reser ungdomar mellan 12 och 18 år gratis med SL-trafiken. Initiativet med lovkortet är ett steg från Region Stockholm för att uppmuntra miljövänliga resor.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
pantamera_out
fritidsbanken_outsider
connys
brobygget_outsider
mp_tack_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host