centrum_panorama_hostshopping
Foto: Genrebild

Skolsköterskan ska larma om barnfetman

Idag var det skolstart, efter larmrapporten om att många 10-åringar är överviktiga kommer skolsköterskor att samtala med föräldrar till överviktiga barn.

centrum_artikel_host

märsta.nu rapporterade nyligen om att många av kommunens 4 och 10-åringar dras med fetma och övervikt. I samband med barnens hälsokontroller i skolan kommer skolsköterskor ha samtal med föräldrar till berörda barn om vikten av fysisk aktivitet, bra mat som ger energi och näring och god sömn:
– Vi erbjuder uppföljande träffar, om föräldrar önskar mer kunskap och stöd. Vi kan skicka remiss vidare till sjukvården om Elevhälsans medicinska insats inte räcker till. Om föräldrar och barn önskar kan vi hjälpa till att förmedla kontakt med idrottsföreningar, säger Helena Gotthold, skolsköterska på Centralskolan och Elevhälsans medicinska insatser i Sigtuna kommun.

Birgitta Asplund, verksamhetschef barn- och elevhälsan berättar att det första besöket för barnen sker i förskoleklass i samband med föräldrar.
– I de hälsosamtal som genomförs har sköterskan möjlighet att diskutera barnets mat och aktivitetsvanor, samt ge råd till barn, ungdomar och föräldrar om kost och fysisk aktivitet. Längd, vikt och BMI kontrolleras.

Men det är först i samtycke med föräldrar som barnen med fetma remitteras till vården.
– De barn som har övervikt kan komma att kontrolleras oftare, det är en individuell bedömning och allt sker i samråd med föräldrar och barn. Skolsköterskor använder sig av motiverande samtalsmetodik som stödjer eleven till livsstilsförändringar. Man har även möjlighet att hänvisa familjer till dietist för råd och stöd. Att jobba med övervikt och fetma är komplext. Man måste se till helheten kring individen, och en balansgång så att man inte får personen att känna sig kränkt, säger Birgitta Asplund via mail till märsta.nu

pantamera_avc_helsida
connys_helsida
fritidsbanken_helsida
centrum_host_helsida
brobygget_2024

Flyg ställdes in: Man kastade sko

Blåljus En man kastade sin skog in i en fönsterruta när han fick besked om att hans flygplan ställts in i samband med de globala tekniska problemen som pågick under fredagen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
connys
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
brobygget_outsider
centrum_outsider_host
klara_outsider