centrum_panorama_hostshopping
Benjamin och Moa vid gångtunneln i ValstaFoto: Sigtuna kommun

Skolbarn rustade upp gångtunnel

Som en del av att öka tryggheten i gång- och cykelvägar så har skolbarn från Eddaskolan varit med och ritat teckningar som pryder tunneln.

centrum_artikel_host

Sleipnertunneln har smyckats med teckningar som skolbarn från Eddaskolan ritat. Tunneln invigdes på måndagen och det finns även ett klotterskydd.
– Kommunledningen har satsat väldigt mycket på att öka tryggheten i kommunen de senaste åren. Några av de platser invånarna pekat ut som mest otrygga är gång- och cykeltunnlarna. Därför rustar vi nu upp dem och gör dem både ljusare och trevligare, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun.

Klotterskyddet innebär att det blir enklare att ta bort klotter. En viktig aspekt har varit att just engagera skolbarnen i Valsta.
– Förutom att skapa en ökad trygghet så tycker jag att det är viktigt att vi uppmuntrar och inkluderar barn och unga i utvecklingen av kommunen. De ska få uttrycka tankar och idéer genom kultur och konst – och vi vuxna ska låta det få ta plats i det offentliga rummet i Sigtuna kommun, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande barn- och ungdomsnämnden i Sigtuna kommun.

defacto_helsida
joes-helsida
pantamera_avc_helsida
dack_helsida
ica_helsida
centrum_host_helsida
hamnplanen

Axelsson: Kommunledningen har gjort fel på alla punkter

Politik Marie Axelsson riktar nu skarp kritik mot kommunledningen efter beslutet att pausa restaurangen på Hamnplan: - Den moderatledda kommunledningen som styr i minoritet har gjort fel på alla punkter i detta ärende hittills och nu till slut inser de sitt stora misstag, säger Axelsson.

connys_helsida
hamnplanen

Restaurang på hamnplan pausas

Nyheter Planerna för en restaurang på Hamnplan pausas tillfälligt efter beslut i samhällsbyggnadskontoret: - Vi tycker fortfarande att en restaurang på Hamnplan vore det bästa, men kostnaderna för detta har dragit iväg rejält på grund av omvärldsfaktorer som vi ju alla känner till. Vi stoppar inte projektet men har valt att pausa det, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst.

pendelkaoset

Beslut om tågvärdar står fast

Politik Region Stockholm har beslutat beslutet om att avskaffa tågvärdarna står kvar, något som Vänsterpartiet kritiserar: - Efter de senaste veckornas kaos i trafiken borde det vara uppenbart för alla inblandade att avvecklingen av tågvärdarna är ett stort misstag. Tyvärr förstår inte regionens styre det, uppger Anna Sehlin (V), gruppledare.

Stadsdelsmammor ska synas ute

Nyheter Sigtuna kommun har anställt fyra så kallade stadsdelsmammor som ska finnas ute bland allmänheten och sprida kunskap om samhällsservice och öka känslan av delaktighet hos utrikesfödda.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

nrh
joes_outsider
pantamera_out
ica_outsider
ridskola_2020_outsider
dack_outsider
centrum_outsider_host
swedol_outsider
connys