sap_feb_pan
Foto: Genrebild/Daniel Iskander

Skola anmäls till Barn- och elevombudet efter misshandel på skolgård

En skola i kommunen anmäls av en förälder till Barn- och elevombudet sedan dennes barn misshandlats av ett gäng andra elever.

centrum_artikel_host

I våras misshandlades en flicka på en skola i kommunen av flera andra flickor. Skolan kontaktade själva inte polisen utan anmälan gjordes av föräldern till flickan. Nu har skolan anmält händelsen till Barn- och elevombudet som ber skolan om svar.

Misshandlades på skolgården
Enligt anmälan har skolpersonal bevittnat misshandeln men inte agerat. Den misshandlade flickan utsattes för slag och glåpord helt öppet på skolgården. När hon sökte sig in mot skolexpeditionen så var det ingen som öppnade dörren. Flickan ska även ha hängts ut på sociala medier och den aktuella misshandeln filmades.

Nu kräver Barn- och elevombudet att skolan svarar på händelsen. Barn- och elevombudet vill veta om skolan följt lagens krav när det gäller skolans skyldighet att förebygga och motverka kränkande behandling.

Två grupper inblandade
Den aktuella skolans rektor vill inte uttala sig i det enskilda fallet. I ett svar till BEO bekräftar hon dock att det gjorts en utredning som visar att kränkande behandling av flickan skett vid ett tillfälle. Efter samtal mellan dåvarande tillförordnade rektorn och de inblandade ska man ha kommit överens om att låta varandra vara i fred. Men skolan skriver även i sitt svar att det inte bara är den misshandlade flickan som är utsatt utan att det finns två grupper av elever som utsätter varandra för elaka kommentarer, blickar och knuffar. Något som eskalerade i samband med att misshandeln inträffade.

Arbetar med trygghet och trivsel
I mail till märsta.nu uppger rektorn att man arbetar kontinuerligt för att elever ska känna sig trygga och trivas på skolan.
– Några exempel på trygghetsskapande åtgärder vi gör är bland annat att vi alltid har personal schemalagd som rastvakt för att öka vuxennärvaron i korridorerna. Vi utbildar både personal, elever och vårdnadshavare i våldspreventivt arbete. Detta sker i samarbete med socialtjänst, fritidsförvaltningen och polisen. Vi har också ett nära samarbete med kommunens fältarbetare som regelbundet rör sig i korridorerna

connys_helsida
foraldranatverk_helsida
pantamera_avc_helsida
steningekompani_helsida
funkisfest_helsida

Före detta finansregionsrådet lämnar sitt uppdrag

Politik Oppositionsregionrådet Irene Svenonius meddelade vid ett extrainsatt möte med den moderata regiongruppen i Stockholm att hon lämnar såväl sina uppdrag för Moderaterna i Region Stockholm som övriga uppdrag för Moderaterna. Efter sju år som gruppledare på heltid, varav sex år som finansregionråd (2017-2022) under en turbulent period för Stockholmsregionen.

skridskodisco_helsida
centrum_host_helsida

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
foraldranatverk_outsider
funkisfest_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
skridskodisco_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
stentekompani_outsider