centrum_panorama_hostshopping

Skärpt eldningsförbud upphör

Efter några dagar med nederbörd har det skärpta eldningsförbudet i länet upphört men det råder fortfarande eldningsförbud.

centrum_artikel_host

Det skärpta eldningsförbudet upphör med det råder eldningsförbud i hela länet från 30 juli klockan 8.00. Det råder hög brandrisk efter den senaste tidens värme och torka och utifrån SMHI:s prognoser har Länsstyrelsen i samråd med Länsstyrelserna fattat beslut om att eldningsförbud ska råda.
– i trappar ner eldningsförbudet successivt eftersom regnen har varit väldigt lokala och inte trängt ner i backen ordentligt. Vi utvärderar brandrisken löpande tillsammans med länets räddningstjänster. De närmaste dagarnas väder får avgöra hur vi går vidare, säger Sara Gullbrandsson, tjänsteman i beredskap vid Länsstyrelsen Stockholm.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) utanför sammanhållen bebyggelse, enligt Länsstyrelsen men man får grilla på egen tomt förutsatt att det är en anordning som är utformad och placerad så det inte finns risk för brandspridning. Man får också grilla på fast plats på allmän plats.

sigtunakampen_helsida
mp_helsida_eu
eldsjal2024_helsida
connys_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

eldsjal2024_out
pantamera_out
nrh_sigtuna
mp_eu_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
connys
sigtunakampen_outsider
eu_valet_outsider