centrum_panorama_hostshopping

Skärpt eldningsförbud på grund av värmeböljan

Länsstyrelsen har fattat ett beslut om ett skärpt eldningsförbud i hela Stockholms län med start från klockan 14.00 idag. Det skärpta förbudet gäller tillsvidare och innebär betydande restriktioner för grillning och eldning i det torra och varma vädret.

centrum_artikel_host

På grund av de fortsatta extremt höga brandriskerna i skog och mark har Länsstyrelsen, i samråd med länets räddningstjänster och baserat på prognoser från SMHI, beslutat att utöka eldningsförbudet till att vara skärpt i hela Stockholms län.

Det nya beslutet innebär att det inte längre är tillåtet att grilla med fast bränsle vid allmänna grillplatser utanför sammanhållen bebyggelse. Detta innefattar användning av ved, kol, gräs, ris och grenar för grillning eller bränning. Det är dock fortfarande tillåtet att laga mat på utrustning som drivs med gas eller vätska, såsom stormkök, under förutsättning att dessa anordningar är utformade och placerade på ett säkert sätt för att minimera risken för brandspridning.

Det skärpta eldningsförbudet är en försiktighetsåtgärd för att skydda skog, natur och allmänhetens säkerhet i det rådande torra och varma vädret. Risken för att bränder ska sprida sig snabbt är mycket hög, och det är därför av yttersta vikt att alla invånare och besökare respekterar och följer förbudet.

Länsstyrelsen uppmanar alla att vara extra försiktiga och att anmäla eventuella bränder eller misstänkt eldning till räddningstjänsten omedelbart. Genom att agera ansvarsfullt kan vi tillsammans minimera risken för bränder och bevara våra naturresurser.

Denna text genererades med en textrobot

centrum_host_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

connys_helsida
brobygget_2024

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

mp_tack_helsida
pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
nrh_sigtuna
pantamera_out
brobygget_outsider
mp_tack_outsider
connys
ridskola_2020_outsider