eldsjal2024_pan
Skadegörelsebrott inkluderar bland annat klotter på platser där man inte får måla.Foto: Daniel Iskander

Skadegörelsebrotten på högsta nivån sedan 2009

Under det tredje kvartalet 2023 rapporterades en ökning av skadegörelsebrott i Sigtuna kommun, enligt färsk statistik från Brottsförebyggande Rådet (Brå). Med 623 anmälda skadegörelsebrott under kvartalet nådde man den högsta nivån sedan 2009.

centrum_artikel_host

I en jämförelse med tidigare kvartal är den senaste perioden anmäldes mer än dubbelt så många skadegörelsebrott som genomsnittet sedan 2006. Historiskt sett, måste man gå tillbaka till fjärde kvartalet 2009 för att hitta ett kvartal med liknande nivåer av anmälda skadegörelsebrott i Sigtuna enligt siffror som Newsworthy har sammanställt.

Statistiken pekar på en betydande ökning, då det i genomsnitt har anmälts 353 skadegörelsebrott per kvartal i kommunen sedan 2006. Den högsta noteringen var under det andra kvartalet 2008, då hela 846 brott anmäldes.

Det är dock viktigt att notera att den aktuella statistiken enbart reflekterar antalet anmälda brott och inte nödvändigtvis de faktiska brotten som har begåtts. Anmälningsgraden kan variera avsevärt beroende på olika faktorer, inklusive rapporteringsrutiner och prioriteringar.

Skadegörelsebrott inkluderar ett brett spektrum av handlingar, inklusive klotter. Dess frekvens kan variera över tid och påverkas av olika faktorer som påverkar rutinerna för brottsrapportering.

steningekompani_helsida
centrum_host_helsida
connys_helsida

Bevakningsbolaget Avarn riskerar böter

Nyheter Transports skyddsombud har slagit larm om bristerna i arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket. Efter en inspektion på Arlanda flygplats riskerar bevakningsbolaget Avarn Security böter på upp till 100 000 kronor om inga åtgärder vidtas.

eldsjal2024_helsida
pantamera_avc_helsida

Stor risk för gräsbrand i Sigtuna kommun

Notiser Under fredagen varnar SMHI för en hög risk för gräsbrand i Sigtuna kommun och omkringliggande områden. Det torra vädret har ökat risken för att gräsbränder lätt kan uppstå och spridas i det torra fjolårsgräset.

spedition_helsida
storemore_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
spedition_outsider
storemore_out
pantamera_out
eldsjal2024_out
centrum_outsider_host
stentekompani_outsider
connys
nrh_sigtuna