centrum_panorama_hostshopping
Erik Langby, Olov Holst, Kjell HolmgrenFoto: Moderaterna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

centrum_artikel_host

SigtunaHem varken får eller vill ombilda hyresrätter till bostadsrätter mot de boendes vilja. De boende i den aktuella fastigheten med 58 lägenheter, har under flera år önskat ta över sina bostäder med bostadsrätt. Över 90% av de boende har röstat för ett övertagande på den avgörande stämman. Vi vet att det egna ansvarstagandet som följer av en bostadsrättsförening, stärker gemenskapen mellan medlemmarna och möjliggör ett långsiktigt billigare boende. Medlemmarna tar själva över ansvaret för inre underhåll, administration och förvaltning och sänker ofta sina boendekostnader genom eget arbete även i den yttre miljön.

Även bortsett från de boendes intresse finns det ytterligare tre goda skäl för SigtunaHem att genomföra denna affär. Affären innebär att 58 lägenheter byter upplåtelseform från hyresrätt till bostadsrätt, vilket ligger helt i linje med den bostadspolitiska ambition som kommunfullmäktige beslutat om. Sigtuna behöver en bättre balans mellan olika upplåtelseformer efter att Socialdemokraterna under sina år vid makten ensidigt byggde hyresrätter.

Affären ger SigtunaHem ett värdefullt resultattillskott och ett starkt kassaflöde, som i sin tur gör det möjligt att vara ännu mera offensiv i produktionen av nya bostäder och i renoveringen av miljonprogramshusen. Det är affärsekonomiskt ett bättre alternativ för SigtunaHem att nu sälja dessa 58 lägenheter till den bostadsrättsförening som hyresgästerna har bildat, än att fortsätta hyra ut lägenheterna.

Marie Axelsson påstår felaktigt att det nu aktuella bostadsområdet ”omgärdas av villor och egna hem”. Sanningen är att SigtunaHem har ett stort antal hyresrätter i direkt anslutning till området på bl.a. Kardborrevägen. Området Pilsbo/Rosendal får genom den nu aktuella affären en bra mix av egna hem, bostadsrätter och hyresrätter. Denna mix kan på sikt bidra till minskad boendesegregation och därmed skapa en bra grund för vår integrationspolitik.

Vi moderater ser människors valfrihet som en viktig grund för samhällets utveckling. Denna valfrihet står i motsats till socialisternas ständiga vilja att styra över människors vardag och sätta sig över invånarens fria vilja. Det är i sig lite märkligt att socialdemokraten Marie Axelsson inte har förståelse för den kooperativa filosofi som ligger till grund för till exempel HSB:s existens.

Vill du som väljare ha kvar rätten att själv bestämma hur du vill leva ditt liv och hur du ska bo, ska du rösta på Moderaterna i valet om ett år. Vill du att andra, som tror sig veta bättre än du själv, ska styra över ditt liv och dina livsval ska du rösta på Marie Axelsson och ett socialistiskt parti.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
  • Erik Langby (M), Ordförande i SigtunaHem
  • Kjell Holmgren (M), styrelseledamot i SigtunaHem

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

fritidsbanken_helsida

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

brobygget_2024

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

connys_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

centrum_host_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

pantamera_avc_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
klara_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
centrum_outsider_host
brobygget_outsider
pantamera_out