centrum_panorama_hostshopping
Trygghetscentret i MärstaFoto: Daniel Iskander

Sju kommuner samarbetar för att minska kriminalitet

Sju kommuner, däribland Sigtuna, går ihop för att bromsa rekryteringen till kriminalitet och stötta avhoppare.

centrum_artikel_host

Sigtuna som under flera års tid haft problem med nätverkskriminalitet går nu ihop med sex andra kommuner i Nordväst för att förebygga rekrytering och stödja avhoppare. Det är främst socialtjänsten som är med i projektet FoU Nordväst:
– Projektet är unikt i sitt slag och satsningen får anses ligga i framkant med nationella mått mätt. Rapporten visar att det finns många problem och utmaningar. Evidensen kopplad till rådande situation, i en svensk kontext, är nära på obefintlig. Men i stället för att vänta in nationella direktiv och metodguider så finns här en progressivitet att lokalt ta sig an att inhämta kunskap inom ett mycket komplext och för många inom socialtjänsten nytt område och målgrupp, berättar projektledare Jörgen Larsson.

I en rapport som presenterats finns ett antal möjliga vägar och åtgärder som kommunerna kan vidta. Bland annat kan man inrätta en specifik enhet för att matcha den nya verkligheten, skapa en gemensam fortbildning och en kommungemensam avhopparverksamhet.

joes-helsida
hamnplanen

Axelsson: Kommunledningen har gjort fel på alla punkter

Nyheter Marie Axelsson riktar nu skarp kritik mot kommunledningen efter beslutet att pausa restaurangen på Hamnplan: - Den moderatledda kommunledningen som styr i minoritet har gjort fel på alla punkter i detta ärende hittills och nu till slut inser de sitt stora misstag, säger Axelsson.

hamnplanen

Restaurang på hamnplan pausas

Nyheter Planerna för en restaurang på Hamnplan pausas tillfälligt efter beslut i samhällsbyggnadskontoret: - Vi tycker fortfarande att en restaurang på Hamnplan vore det bästa, men kostnaderna för detta har dragit iväg rejält på grund av omvärldsfaktorer som vi ju alla känner till. Vi stoppar inte projektet men har valt att pausa det, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst.

ica_helsida
defacto_helsida
pendelkaoset

Beslut om tågvärdar står fast

Nyheter Region Stockholm har beslutat beslutet om att avskaffa tågvärdarna står kvar, något som Vänsterpartiet kritiserar: - Efter de senaste veckornas kaos i trafiken borde det vara uppenbart för alla inblandade att avvecklingen av tågvärdarna är ett stort misstag. Tyvärr förstår inte regionens styre det, uppger Anna Sehlin (V), gruppledare.

centrum_host_helsida

Stadsdelsmammor ska synas ute

Nyheter Sigtuna kommun har anställt fyra så kallade stadsdelsmammor som ska finnas ute bland allmänheten och sprida kunskap om samhällsservice och öka känslan av delaktighet hos utrikesfödda.

connys_helsida
pantamera_avc_helsida
dack_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
dack_outsider
swedol_outsider
connys
joes_outsider
nrh
ica_outsider