centrum_panorama_hostshopping

SJ tar över pendeltågstrafiken

Från och med våren 2024 kommer SJ att ta över pendeltågstrafiken efter MTR.

centrum_artikel_host

SJ kommer att ta över pendeltågstrafiken i Stockholm. Det står klart sedan ett nödsamtal tecknats mellan regionen och SJ. MTR har under det senaste året kritiserats hårt av både pendlare och regionen. Nuvarande avtal sades upp men redan till våren 2024 finns alltså ett nytt avtal på plats med SJ som gäller i två år.
– Pendeltågstrafiken är en viktig pulsåder som otroligt många boende i Stockholmsregionen är beroende av. Det är en verksamhet som vi känner väl eftersom vi tidigare kört pendeltågstrafiken under många år. Tillsammans med trafikförvaltningen i Region Stockholm kommer vi att göra vårt yttersta för att över tid kunna leverera en väl fungerande och pålitlig trafik. Det är ett arbete som kommer att ta tid, men vi börjar nu och är beredda att jobba hårt, säger SJs vd Monica Lingegård.

Övertagandet sker 3 mars 2024. SJ uppger att de har erfarenhet av liknande projekt genom sitt förbättringsarbete för medarbetare:
– Erfarenheterna från det arbetet kommer vi naturligtvis att ta med oss i övertagandet av pendeltågsverksamheten. Vi kommer också att ha en nära dialog med de fackliga organisationerna i det stora förberedelsearbetet som ska klaras på kort tid, säger Monica Lingegård.

pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_helsida
mp_tack_helsida
centrum_host_helsida
brobygget_2024
connys_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
fritidsbanken_outsider
connys
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
mp_tack_outsider
brobygget_outsider
centrum_outsider_host