Foto: Pressbild/Svensk Fastighetsförmedling

Sigtunas bostadsmarknad går mot trenden

Mäklarstatistiks senaste siffror visar på uppgång i priserna för både villor och bostadsrätter i kommunen.

Under en tremånadersperiod är trenden negativ i kommunen både för villa och bostadsrätter. Men senaste månaden har priserna gått upp. Bostadsrättspriserna har gått upp marginellt med 200 kronor per kvadratmeter. Det är en blygsam uppgång men i relation till att det råder en generell negativ trend på bostadsmarknaden så har Sigtuna kommun stått emot nedgången. När det gäller villamarknaden så finns det en uppgång på 0,7 i det så kallade k/t-talet (köpeskillingskoefficient) som anger förhållandet mellan erlagd köpeskilling och fastigheten taxeringsvärde. Prisuppgången för tre månader är 1,8 procent och det såldes 25 villor mellan maj-juli. Det senaste året har dock villamarknaden backat med 9,5 procentenheter.

Hyresförhandlingen går till skiljeman

Bostad Fastighetsägarna Stockholm har valt att vända sig till hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd, som kommer att hantera hyresförhandlingarna för 2024 års hyror i elva stockholmskommuner.

Liten nedgång i bostadspriserna

Bostad Senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i Sigtuna kommun går upp med 1 procent under de senaste tre månaderna. Även i hela Stockholms län noteras en ökning på 1 procent för bostadsrätter.

Oron för höjda hyror växer hos hyresgäster

Bostad Hyresgästföreningen rapporterar om pågående förhandlingar med SigtunaHem där hyresnivåerna står i fokus. Det råder en spänning mellan parterna då fastighetsägarna tidigare uttryckt en önskan om en höjning på 12 procent, en siffra som mötts av betydande förvåning.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening