Foto: Press/SigtunaHem

SigtunaHem vill höja hyran

SigtunaHem har lämnat in yrkande för höjd hyra till 2022 på 2,5 procent.

Efter sega förhandlingar förra året mellan SigtunaHem och Hyresgästföreningen dröjde det innan avtalet var på plats. För 2022 kan det på nytt bli segt, SigtunaHem yrkar nämligen höjning på 2,5 procent enligt ett pressmeddelande.
– Vi tar vårt ansvar för bostadsförsörjningen i Sigtuna kommun och arbetar intensivt för att skapa trygga områden och en hög boendekvalitet för våra hyresgäster. Men under en lång period så har hyresutvecklingen släpat efter den ekonomiska utvecklingen i samhället. Om det fortsätter så – att kostnaderna stiger mer än våra intäkter – betyder det i praktiken att vi i längden får svårt att bibehålla den höga kvaliteten på service och produkt som våra hyresgäster förtjänar, säger SigtunaHems fastighetschef Bertil Hallbäck.

SigtunaHem uppger att driftkostnaderna för allmännyttiga bostadsföretag under de sju senaste åren ökat med 2,2 procent i snitt men att den genomsnittliga hyreshöjningen under perioden varit 1,3 procent. Samtidigt är den allmänna prisutvecklingen i Sverige 2,8 procent.
– SigtunaHem vill fortsätta att bygga bostäder för framtiden, förvalta vårt befintliga bestånd på ett ekonomiskt hållbart sätt och hålla en hög nivå på den service vi ger våra hyresgäster. För att kunna göra det så måste vi ha täckning för våra kostnader, och då måste hyresnivåerna utvecklas i takt med ekonomin i samhället, skriver SigtunaHem i pressmeddelandet.

Hyresförhandlingen går till skiljeman

Bostad Fastighetsägarna Stockholm har valt att vända sig till hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd, som kommer att hantera hyresförhandlingarna för 2024 års hyror i elva stockholmskommuner.

Liten nedgång i bostadspriserna

Bostad Senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i Sigtuna kommun går upp med 1 procent under de senaste tre månaderna. Även i hela Stockholms län noteras en ökning på 1 procent för bostadsrätter.

Oron för höjda hyror växer hos hyresgäster

Bostad Hyresgästföreningen rapporterar om pågående förhandlingar med SigtunaHem där hyresnivåerna står i fokus. Det råder en spänning mellan parterna då fastighetsägarna tidigare uttryckt en önskan om en höjning på 12 procent, en siffra som mötts av betydande förvåning.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening