Göran Langer, VD SigtunaHem.Foto: Pressbild/SigtunaHem

SigtunaHem planerar chockhöjning av hyran

SigtunaHem har ansökt om en hyreshöjning på 9,75 procent från och med den 1 januari 2024 och har framfört sin önskan till Hyresgästföreningen Sigtuna.

Den pågående lågkonjunkturen och den höga inflationen har skapat en utmanande ekonomisk situation både för SigtunaHem och för hyresgästerna. Företaget har tagit ett betydande ansvar för att upprätthålla och förbättra de fastigheter de äger och förvaltar. Kostnadsökningar inom olika områden har lett till ökade utgifter för drift och underhåll av fastigheter.

”Vi ser oss nödsakade att höja hyrorna för att kompensera för de stigande kostnaderna”, meddelar företagets företrädare.

Årets förhandlingar har involverat flera faktorer. Leverantörer har ökat sina avgifter för tjänster som vatten, avfallshantering och uppvärmning, kostnadsökningarna överstiger inflationstakten.

Renoveringen av hela beståndet av bostäder byggda på 60- och 70-talen har resulterat i en hög belåningsgrad för bolaget. Utvecklingen av räntekostnader har kraftigt påverkat SigtunaHems kostnader i och med ansvaret att modernisera fastighetsbeståndet.

”Vårt förslag är faktiskt lägre än de verkliga kostnadsökningarna och för att täcka våra utgifter skulle vi behöva öka hyrorna betydligt mer än 9,75 procent. Samtidigt är vi medvetna om den svåra situationen för många hyresgäster med ökade priser på el och mat. Vi tar därför vårt samhällsansvar”, säger Göran Langer, vd för SigtunaHem.

Hyresförhandlingen går till skiljeman

Bostad Fastighetsägarna Stockholm har valt att vända sig till hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd, som kommer att hantera hyresförhandlingarna för 2024 års hyror i elva stockholmskommuner.

Liten nedgång i bostadspriserna

Bostad Senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i Sigtuna kommun går upp med 1 procent under de senaste tre månaderna. Även i hela Stockholms län noteras en ökning på 1 procent för bostadsrätter.

Oron för höjda hyror växer hos hyresgäster

Bostad Hyresgästföreningen rapporterar om pågående förhandlingar med SigtunaHem där hyresnivåerna står i fokus. Det råder en spänning mellan parterna då fastighetsägarna tidigare uttryckt en önskan om en höjning på 12 procent, en siffra som mötts av betydande förvåning.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening