Foto: Sigtuna stadsängar

Sigtuna Stadsängar nomineras till Årets Bygge

Den nya stadsdelen Sigtuna Stadsängar har nominerats till Årets Bygge inom kategorin Infrastruktur.

Varje år belönas de mest framstående prestationerna inom samhällsbyggnadssektorn med det prestigefyllda priset Årets Bygge, och i år har Sigtuna stadsängar blivit nominerade i kategorin Infrastruktur. Det är tidningen Byggindustrin som står bakom detta erkännande, och nomineringen är ett resultat av stadsdelens framstående arbete med återanvändning av berg och sten i byggprocessen.

Sigtuna stadsängar har aktivt och innovativt integrerat hållbarhetsprinciper i sitt arbete. Genom att återanvända och krossa befintligt berg och sten på plats har stadsdelen skapat olika fraktioner för att användas i förberedelserna av gator, vatten- och avloppssystem samt andra infrastrukturella element. Denna strategi har inte bara minimerat behovet av ny materialanskaffning utan har också minskat miljöpåverkan genom att minska mängden avfall och transport.

Prisutdelningen för Årets Bygge kommer att äga rum den 19 mars, där vinnarna inom olika kategorier kommer att hyllas för sina framstående bidrag till samhällsbyggandet.

Hyresförhandlingen går till skiljeman

Bostad Fastighetsägarna Stockholm har valt att vända sig till hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd, som kommer att hantera hyresförhandlingarna för 2024 års hyror i elva stockholmskommuner.

Liten nedgång i bostadspriserna

Bostad Senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i Sigtuna kommun går upp med 1 procent under de senaste tre månaderna. Även i hela Stockholms län noteras en ökning på 1 procent för bostadsrätter.

Oron för höjda hyror växer hos hyresgäster

Bostad Hyresgästföreningen rapporterar om pågående förhandlingar med SigtunaHem där hyresnivåerna står i fokus. Det råder en spänning mellan parterna då fastighetsägarna tidigare uttryckt en önskan om en höjning på 12 procent, en siffra som mötts av betydande förvåning.

Bostadsmarknaden står sig stark

Bostad Bostadsmarkanden i kommunen visar inga röda siffror för varken bostadsrätter eller villor den senaste tremånadersperioden. Villapriserna har gått upp med hela tolv procent sedan juni.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening