eu_valet_panorama
Brista är den största utsläpparen i Sigtuna kommun.Foto: Stockholm Exergi

Sigtuna riskerar överskrida koldioxidbudgeten

Sigtuna kommun riskerar att spräcka sin koldioxidbudget redan 2026.

centrum_artikel_host

Enligt Klimatkollen, en sajt som granskar miljödata på kommunnivå, står Sigtuna inför utmaningen att släppa ut hela sin del av Parisavtalets koldioxidbudget redan i mitten av 2026 om utsläppen fortsätter i nuvarande takt. Trots att det finns cirka 471 100 ton kvar av budgeten, krävs en årlig minskning av utsläppen med 35 procent för att hålla sig inom ramen.

De senaste sex åren har utsläppen i kommunen minskat med i genomsnitt 1,8 procent per år. Om denna minskningstakt fortsätter kommer Sigtuna inte att nå nollutsläpp förrän år 2070.

Frida Berry Eklund, grundare av Klimatkollen, betonar vikten av att ha en klimatbudget som ger en tydlig överblick över utsläppen och behovet av att minska dem. Detta gör det enklare att diskutera konkreta åtgärder på lokal nivå för att adressera klimatutmaningarna.

Källa: Newsworthy

bygdensdag_helsida
eldsjal2024_helsida

Sigtunas rådhus fyllde 280 år

Nyheter I lördags firade Sigtuna en viktig milstolpe – det var 280 år sedan Sigtuna Rådhus invigdes av Eric Kihlman den 18 maj 1744. Detta historiska ögonblick markerades av invånarna med glädje och stolthet över stadens rika kulturarv.

Extra

Sigtunas befolkning minskade

Nyheter Sigtuna kommun upplevde en befolkningsminskning med 31 personer under första kvartalet 2024, vilket är den största minskningen under ett kvartal på hela 2000-talet. Trots att fler barn föddes än personer dog, var det fler som flyttade från kommunen än till den, vilket resulterade i en minskning av invånarantalet.

pantamera_avc_helsida
mp_helsida_eu
connys_helsida
centrum_host_helsida
seniormassa_pan

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

eu_valet_outsider
eldsjal2024_out
connys
mp_eu_outsider
seniormassa_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
bygdensdag_outsider
pantamera_out
nrh_sigtuna