eu_valet_panorama
Foto: Riksbanken

Sigtuna på topplista när det gäller fastighetsaffärer

Transaktionerna av kommersiella fastighetsaffärer i kommunen uppgick till 3,4 miljarder kronor under 2023 vilket innebär att Sigtuna är på fjärde plats i landet.

centrum_artikel_host

Den senaste statistiken från Värderingsdata, en ledande aktör inom fastighetsinformation och analys i Sverige, visar att den totala transaktionsvolymen för kommersiella fastigheter under 2023 var den lägsta på ett decennium, med 119 miljarder kronor. Trots den generellt nedåtgående trenden fanns det vissa ljuspunkter. Särskilt industri- och logistiksegmentet utmärkte sig genom att blomstra under året och stod för den största transaktionsvolymen.

Industri- och logistiksegmentet har aldrig tidigare varit så betydelsefullt som under 2023, där det nu står för hela 24 procent av den totala transaktionsvolymen. Detta berodde till stor del på utländska investerare, som trots den allmänt osäkra ekonomiska situationen, fortsatte att visa intresse för den svenska marknaden och stod för 25 procent av de totala fastighetsaffärerna.

Ur geografisk synvinkel var de tre storstadsområdena – Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö – de hetaste områdena för fastighetsaffärer under året. Tillsammans stod dessa områden för närmare 84 procent av alla transaktioner, där Storstockholm ensamt svarade för över hälften av den totala transaktionsvolymen. Det är också noterbart att mindre orter som Sigtuna, Västerås och även Vaggeryds kommun, med relativt få invånare, kvalificerade sig till topp 5-listan för transaktionsvolym, vilket indikerar en trend där centrala lägen och närheten till stora infrastrukturhubbar lockar investerare, särskilt inom industri- och logistiksektorn.

centrum_host_helsida

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

mp_helsida_eu
connys_helsida

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

eldsjal2024_helsida
pantamera_avc_helsida
seniormassa_pan

Klart med övertagande av fastigheter från Rikshem

Näringsliv Kommunfullmäktige i Sigtuna har fattat beslutet att godkänna kommunens förvärv av 14 samhällsfastigheter från Rikshem. Dessa fastigheter, som inkluderar LSS-boenden, förskolor, skolor och ett äldreboende, kommer att övergå till kommunens ägo.

bygdensdag_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
connys
seniormassa_outsider
eldsjal2024_out
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
mp_eu_outsider
bygdensdag_outsider
eu_valet_outsider
nrh_sigtuna