centrum_panorama_hostshopping
Foto: UC

Sigtuna mot trenden – Här minskar konkursern

Konkurserna ökade kraftigt i länet under januari men i Sigtuna var det istället en kraftig minskning.

centrum_artikel_host

Det är förvisso låga siffror just nu för Sigtuna kommun med enbart två konkurser under 2023, jämfört med 2022 var det fyra konkurser. Nedgången är alltså 50 procent enligt UC. Dock är trenden på länsnivå nedåtgående med kraftig ökning av konkurser, hela 41 procent, från 169 till 211 bara under januari. Även i riket är det en uppgång med 2000 konkurser, från 422 till 622 på ett enda år.
– Konkurserna har ökat stadigt hela hösten och antalet nystartade bolag har minskat. Vi var nog många som hoppades på att toppen skulle vara nådd i och med de rekordhöga antalet konkurser vi såg under december månad. Men den negativa spiralen med extremt hög osäkerhet, fortsatt hög inflation och ökade kostnader i form av både räntor och elpriser har dessvärre bara eskalerat ytterligare under den första delen på året. Konjunkturinstitutets konfidensindikator visar på det lägsta förtroendet bland svenska företag inom vissa branscher sedan 90-talskrisen, kommenterar Johanna Blomé, ekonom på UC

connys_helsida

Trots negativt halvårsresultat tror Arlandastad Group på vändning

Näringsliv Arlandastad Group ser ljusare på framtiden efter ökad aktivitet på marknaden under första halvåret 2024: – Aktiviteten på marknaden ökade under första halvåret, och vi planerar för en högre utvecklingstakt framöver. Åtgärder för att förbättra lönsamheten är fortsatt starkt prioriterade, säger Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.

pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida
brobygget_2024
fritidsbanken_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

klara_outsider
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
connys
fritidsbanken_outsider
centrum_outsider_host