Foto: Insändarbild

Sigtuna kommuns yttrande positiv överraskning

Sigtuna kommun är ett av de186 offentliga organ och andra intressenter, som haft tillfälle att yttra sig över den utredning som presenterades i augusti 2021 om förutsättningarna för att avveckla Bromma flygplats. Beslut om kommunens yttrande togs vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-06.

centrum_artikel_host

Yttrandet överraskar. Kommunen slår redan inledningsvis fast att den ställer sig positiv till att Bromma flygplats läggs ner. Och man avslutar med att kommunen vill vara en aktiv samverkanspart för staten i processen om nedläggning av Bromma.

Kommunen säger sig visserligen vara nedläggnings-positiv ”med vissa förbehåll”. Man får tolka ordet ”förbehåll” som en karaktäristik av de önskemål kommunen tar upp i yttrandet. Kommunen pekar här på behovet av en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik, specifika infrastruktursatsningar och en önskad ”Arlandaförhandling”.  De framförda önskemålen är motiverat starka, men inte uttalat ultimativa.

I varje fall ett ultimativt krav hade vi nog annars väntat oss, detta mot bakgrund av tidigare starka uttalanden. I en tidningsartikel i juli 2019 skrev nämligen flera av regionens politiker, inklusive Sigtunas kommunstyrelseordförande, att ”ökad tillväxt, flygande och resurseffektivare plan är vägen framåt. För Arlanda handlar det i första hand om en fjärde rullbana. Här måste man komma till beslut omedelbart. Men vi utesluter inte att man ser över möjligheten även till en femte rullbana givet långa ledtider och stora framtida behov.”

Vi kan konstatera att kommunens yttrande över Brommautredningen över huvud taget inte nämner ytterligare rullbanor. I en skrivelse till kommunens översiktsplaneberedning i mars 2020 pekade undertecknade på att några sådana inte behövs. Om det är den skrivelsen som lett till en ändrad inställning vet vi inte. Men vi tycker att det är bra att en tillnyktring nu alltså skett, att man tycks ha förstått, att de förutsägbara volymerna på Arlanda inte blir sådana att ytterligare banor behövs, inte ens om Bromma flygplats läggs ner.

Vi har inte kunskap om hur Region Stockholm samt de övriga kommunerna i Stockholmsregionen svarat på Bromma-remissen. Men vi får hoppas att en tillnyktring gällande fler rullbanor skett bland de styrande i dessa också, liksom i deras syn i övrigt på Bromma-Arlanda-frågan.

I Bromma-utredningen skisseras olika hastigheter med vilka en Bromma-nedläggning skulle kunna ske. I Fördel Arlandas remissyttrande förordade vi alternativet ”snarast”. Sigtuna kommun tar inte upp tidsaspekten i sitt yttrande. Och det betyder att kommunen i alla fall inte sagt officiellt nej till ett sådant alternativ, om regeringen skulle komma fram till att man vill ha en snabb Bromma-nedläggningsprocess.

Som sagt: kommunens yttrande över Bromma-utredningen är en positiv överraskning.

  • David Lundqvist
  • Lars Wedén

Nätverket Fördel Arlanda

joes-helsida
storemore_helsida
pantamera_avc_helsida
slottsby_helsida

slutreplik Bostadskrisen är här och nu

Insändare Tre erfarna moderatpolitiker borde kunna bättre än så här. Nivån i deras replik är pinsamt låg. Den bostadspolitiska debatten är för viktig för att fintas bort på det här sättet.

repliken: Svar till Marie Axelsson (S) om Moderat bostadspolitik

Insändare Marie Axelssons insändare innehåller i många avseenden en lång rad fel om bostadspolitiken i allmänhet och om ombildning till bostadsrätter i synnerhet. Marie Axelsson har fel om hon tror att en ombildning av 64 lägenheter i Sigtuna från hyresrätter till bostadsrätter minskar antalet bostäder.

defacto_helsida
wenngarn_jul_helsida

Socialliberala segrar i höstbudgeten

Insändare Regeringens satsningar under nästa år visar att Liberalerna gör skillnad i svensk politik. Vi har prioriterat skolan, det förebyggande arbetet och Sveriges klimatomställning.

ica_helsida

repliken: Kommunledningen undviker siffrorna

Insändare Inför 2024 aviseras hela 34 miljoner kronor i nedskärningar inom skolverksamheten i Sigtuna kommun. Det motsvarar 3 % av Barn- och ungdomsnämndens hela budget. Detta är fakta och vi vill stoppa nedskärningarna.

connys_helsida

slutreplik Kommunens medarbetare är inte gränspoliser

Insändare Naturligtvis finns det många stora utmaningar som vi som politiker behöver arbeta med så att vi får ett bättre samhälle. Det Moderaterna då vill göra är att fokusera på enskilda personer i utsatt läge och önskar transformera välfärden till att bli angivare. Den väg som den högernationalistiska regeringen slagit in på är på många sätt oerhört skrämmande.

centrum_host_helsida

repliken: Vänstern är skuggsamhällets bästa vänner

Insändare Sverige har stora utmaningar, gängkriminalitet, bidragsbrott och ett växande skuggsamhälle för att nämna några. Ansvarsfulla partier föreslår, med rätta, åtgärder för att förhindra den utveckling vi ser. Tyvärr kan det inte sägas om vänsteroppositionen. De har snarare tagit ställning som bidragsbrottslingarnas och skuggsamhällets nyttiga idioter.

Angiveri hör inte hemma i Sverige

Insändare Regeringen vill att offentligt anställda inom välfärden ska anmäla papperslösa. Det är ett förslag som inte hör hemma i det fria, öppna och demokratiska samhället. Vänsterpartiet ställer sig starkt kritiskt till detta och föreslog att kommunstyrelsen skulle tillskriva regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet. Dessvärre gick det inte igenom och det var ingen av den styrande minoritetens ledamöter som ställde sig bakom det.

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull!

Insändare Rapporteringen om flygresandets utveckling efter Covid-pandemin har ett konsekvent mönster. Researrangörernas och flygbolagens pressmeddelanden berättar om ökade volymer, fler destinationer, nya flygplan, rusning efter sistaminuten-biljetter etc och media vidarebefordrar den bilden utan nämnvärt ifrågasättande.

Centerpartiet jobbar för små och stora marknader

Insändare Det är på marknaden du hittar det du behöver och ibland det du inte visste du behövde. Det är här säljare och köpare möts, ibland personligen, mellan fyra ögon. Det är så jobb och tillväxt skapas. Det är viktigt med små och stora marknader, från minsta bondemarknad till världshandel.

Ge flickor och pojkar lika möjligheter att förverkliga sina fotbollsdrömmar!

Insändare Intresset för damfotboll har skjutit i höjden på senaste tiden. Det är inte särskilt konstigt med tanke på den framgångssaga vårt landslag levererat: ett VM-silver, två OS-silver och två EM-semifinalistplaceringar, för att nämna några meriter från de senaste mästerskapen. I sommar får vi återigen njuta av ett fotbolls-VM i våra blågula tröjor.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
joes_outsider
slottsby_outsider
wnngarn_jul_outsider
connys
pantamera_out
swedol_outsider
ica_outsider
storemore_out