nationaldagen_pan
Foto: Insändarbild

Sigtuna kommuns yttrande positiv överraskning

Sigtuna kommun är ett av de186 offentliga organ och andra intressenter, som haft tillfälle att yttra sig över den utredning som presenterades i augusti 2021 om förutsättningarna för att avveckla Bromma flygplats. Beslut om kommunens yttrande togs vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-06.

centrum_artikel_host

Yttrandet överraskar. Kommunen slår redan inledningsvis fast att den ställer sig positiv till att Bromma flygplats läggs ner. Och man avslutar med att kommunen vill vara en aktiv samverkanspart för staten i processen om nedläggning av Bromma.

Kommunen säger sig visserligen vara nedläggnings-positiv ”med vissa förbehåll”. Man får tolka ordet ”förbehåll” som en karaktäristik av de önskemål kommunen tar upp i yttrandet. Kommunen pekar här på behovet av en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik, specifika infrastruktursatsningar och en önskad ”Arlandaförhandling”.  De framförda önskemålen är motiverat starka, men inte uttalat ultimativa.

I varje fall ett ultimativt krav hade vi nog annars väntat oss, detta mot bakgrund av tidigare starka uttalanden. I en tidningsartikel i juli 2019 skrev nämligen flera av regionens politiker, inklusive Sigtunas kommunstyrelseordförande, att ”ökad tillväxt, flygande och resurseffektivare plan är vägen framåt. För Arlanda handlar det i första hand om en fjärde rullbana. Här måste man komma till beslut omedelbart. Men vi utesluter inte att man ser över möjligheten även till en femte rullbana givet långa ledtider och stora framtida behov.”

Vi kan konstatera att kommunens yttrande över Brommautredningen över huvud taget inte nämner ytterligare rullbanor. I en skrivelse till kommunens översiktsplaneberedning i mars 2020 pekade undertecknade på att några sådana inte behövs. Om det är den skrivelsen som lett till en ändrad inställning vet vi inte. Men vi tycker att det är bra att en tillnyktring nu alltså skett, att man tycks ha förstått, att de förutsägbara volymerna på Arlanda inte blir sådana att ytterligare banor behövs, inte ens om Bromma flygplats läggs ner.

Vi har inte kunskap om hur Region Stockholm samt de övriga kommunerna i Stockholmsregionen svarat på Bromma-remissen. Men vi får hoppas att en tillnyktring gällande fler rullbanor skett bland de styrande i dessa också, liksom i deras syn i övrigt på Bromma-Arlanda-frågan.

I Bromma-utredningen skisseras olika hastigheter med vilka en Bromma-nedläggning skulle kunna ske. I Fördel Arlandas remissyttrande förordade vi alternativet ”snarast”. Sigtuna kommun tar inte upp tidsaspekten i sitt yttrande. Och det betyder att kommunen i alla fall inte sagt officiellt nej till ett sådant alternativ, om regeringen skulle komma fram till att man vill ha en snabb Bromma-nedläggningsprocess.

Som sagt: kommunens yttrande över Bromma-utredningen är en positiv överraskning.

  • David Lundqvist
  • Lars Wedén

Nätverket Fördel Arlanda

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

bygdensdag_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

mp_helsida_eu

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

seniormassa_pan
eldsjal2024_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

centrum_host_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

connys_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

bygdensdag_outsider
eu_valet_outsider
connys
pantamera_out
centrum_outsider_host
nationaldag_outsider
seniormassa_outsider
ridskola_2020_outsider
eldsjal2024_out
nrh_sigtuna