David Lundqvist och Lars WedénFoto: Pressbild

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

centrum_artikel_host

Bromma-utredaren Magnus Persson lade fram sin rapport ” Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet” den 31 augusti. Regeringen har skickat ut rapporten på remiss och vill ha in synpunkter senast den 20 december. Bland de 186 som fått rapporten för synpunkter finns Sigtuna kommun.

Utredarens bedömningar
Vi har läst Magnus Perssons utredning och noterar hans bedömning av flygtrafikvolymen framöver. ”Framtidsbilderna kan sammanfattas som att det vi kan se framför oss inte är en återgång till de förhållanden som rådde 2019…En nivå motsvarande 2019 förutses infalla någon gång mellan 2024/25 och 2038/39 – så stor är osäkerheten bland bedömare.”

Undertecknade gör en radikalare bedömning än så – en återgång till peak-året 2018 års passagerarsiffror kommer med största sannolikhet aldrig att inträffa. Om kapaciteten på Arlanda säger Brommautredaren så här: ”Utifrån de bedömningar jag tagit del av menar jag att det för linjefarten kommer att finnas ledig kapacitet vid Arlanda flygplats under de närmaste åren. Det gäller både rullbane-, uppställnings- och terminalkapacitet. Det flyg som under samma tid skulle finnas på Bromma får därför plats, även i peaktid.” Denna bedömning, som grundar sig på Swedavias underlag, gör att Sigtuna kommun i sitt remissvar inte behöver åberopa sin vetorätt mot ytterligare rullbanor (denna vetorätt har missats i utredningen). Kommunen kan således i sin kommande Översiktsplan 2021, liksom i 2014 års upplaga, avstå från att rita in ytterligare rullbane-mark.

Utredaren skriver att Arlanda bör ”brommafieras”. Han gör bedömningen att, ”med ett antal kompensatoriska åtgärder på i första hand Arlanda flygplats och för marktransporterna mellan Arlanda och Stockholm kan effekterna på den regionala tillgängligheten vid en avveckling av Bromma flygplats dämpas”. Sigtuna kommun bör i sitt remissvar välkomna detta och skulle samtidigt kunna peka på att tillgängligheten efter en Bromma-flytt faktiskt ökar för resande från norra och nordvästra Storstockholmsområdet liksom för besökare hit. Det finns också skäl att peka på att vid gemensamt önskade över-dagen-besök från övriga landet till huvudstadsregionen, så kan Arlanda, liksom Sigtuna kommun i övrigt, erbjuda ett stort antal ändamålsenliga mötesplatser.

Tillstyrk rakt av
I samband med tillsättningen av Bromma-utredningen i våras och även nu när den presenterats har en debatt förts i ganska högt tonläge, bland annat från centrala och regionala företrädare för vissa politiska partier, som tycks vilja behålla Bromma som flygplats. Man har radat upp diverse skäl till att Bromma inte får läggas ner. Magnus Persson bemöter dock effektivt dessa skäl i sin utredning.

När Sigtuna kommun nu ska yttra sig över Bromma-utredningen hoppas vi att de lokala företrädarna för de partier som på central och regional nivå propagerat mot en Bromma-nedläggning är modiga nog att i stället tillstyrka utredarens förslag och välkomna Swedavias Bromma-trafik till Arlanda. Och göra det rakt av, samt dessutom utlova att snarast börja förbereda sådant som kan ligga inom kommunens ansvar för att möjliggöra flytten.

För fördelarna för Sigtuna kommun med en Bromma-flytt till Arlanda är många, bland annat för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för alla företag med anknytning till Arlanda.
Vi förutsätter att remissvaret på Bromma-utredningen anses så viktigt att frågan tas upp till beslut på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december.

  • Lars Wedén, oberoende liberal debattör, Sigtuna
  • David Lundqvist, fristående S-debattör, Märsta
wenngarn_jul_helsida
centrum_host_helsida
ica_helsida
slottsby_helsida

slutreplik Bostadskrisen är här och nu

Insändare Tre erfarna moderatpolitiker borde kunna bättre än så här. Nivån i deras replik är pinsamt låg. Den bostadspolitiska debatten är för viktig för att fintas bort på det här sättet.

repliken: Svar till Marie Axelsson (S) om Moderat bostadspolitik

Insändare Marie Axelssons insändare innehåller i många avseenden en lång rad fel om bostadspolitiken i allmänhet och om ombildning till bostadsrätter i synnerhet. Marie Axelsson har fel om hon tror att en ombildning av 64 lägenheter i Sigtuna från hyresrätter till bostadsrätter minskar antalet bostäder.

pantamera_avc_helsida
storemore_helsida

Socialliberala segrar i höstbudgeten

Insändare Regeringens satsningar under nästa år visar att Liberalerna gör skillnad i svensk politik. Vi har prioriterat skolan, det förebyggande arbetet och Sveriges klimatomställning.

connys_helsida

repliken: Kommunledningen undviker siffrorna

Insändare Inför 2024 aviseras hela 34 miljoner kronor i nedskärningar inom skolverksamheten i Sigtuna kommun. Det motsvarar 3 % av Barn- och ungdomsnämndens hela budget. Detta är fakta och vi vill stoppa nedskärningarna.

joes-helsida

slutreplik Kommunens medarbetare är inte gränspoliser

Insändare Naturligtvis finns det många stora utmaningar som vi som politiker behöver arbeta med så att vi får ett bättre samhälle. Det Moderaterna då vill göra är att fokusera på enskilda personer i utsatt läge och önskar transformera välfärden till att bli angivare. Den väg som den högernationalistiska regeringen slagit in på är på många sätt oerhört skrämmande.

defacto_helsida

repliken: Vänstern är skuggsamhällets bästa vänner

Insändare Sverige har stora utmaningar, gängkriminalitet, bidragsbrott och ett växande skuggsamhälle för att nämna några. Ansvarsfulla partier föreslår, med rätta, åtgärder för att förhindra den utveckling vi ser. Tyvärr kan det inte sägas om vänsteroppositionen. De har snarare tagit ställning som bidragsbrottslingarnas och skuggsamhällets nyttiga idioter.

Angiveri hör inte hemma i Sverige

Insändare Regeringen vill att offentligt anställda inom välfärden ska anmäla papperslösa. Det är ett förslag som inte hör hemma i det fria, öppna och demokratiska samhället. Vänsterpartiet ställer sig starkt kritiskt till detta och föreslog att kommunstyrelsen skulle tillskriva regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet. Dessvärre gick det inte igenom och det var ingen av den styrande minoritetens ledamöter som ställde sig bakom det.

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull!

Insändare Rapporteringen om flygresandets utveckling efter Covid-pandemin har ett konsekvent mönster. Researrangörernas och flygbolagens pressmeddelanden berättar om ökade volymer, fler destinationer, nya flygplan, rusning efter sistaminuten-biljetter etc och media vidarebefordrar den bilden utan nämnvärt ifrågasättande.

Centerpartiet jobbar för små och stora marknader

Insändare Det är på marknaden du hittar det du behöver och ibland det du inte visste du behövde. Det är här säljare och köpare möts, ibland personligen, mellan fyra ögon. Det är så jobb och tillväxt skapas. Det är viktigt med små och stora marknader, från minsta bondemarknad till världshandel.

Ge flickor och pojkar lika möjligheter att förverkliga sina fotbollsdrömmar!

Insändare Intresset för damfotboll har skjutit i höjden på senaste tiden. Det är inte särskilt konstigt med tanke på den framgångssaga vårt landslag levererat: ett VM-silver, två OS-silver och två EM-semifinalistplaceringar, för att nämna några meriter från de senaste mästerskapen. I sommar får vi återigen njuta av ett fotbolls-VM i våra blågula tröjor.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ica_outsider
ridskola_2020_outsider
joes_outsider
connys
pantamera_out
swedol_outsider
slottsby_outsider
nrh_sigtuna
storemore_out
wnngarn_jul_outsider
centrum_outsider_host