centrum_panorama_hostshopping
Stefan Elm, trygghetschefFoto: Sigtuna kommun

Sigtuna i brottsförebyggande pilotprojekt

Sigtuna kommun medverkar i Brottsförebyggande rådets brottsförebyggande arbete som en av fem kommuner.

centrum_artikel_host

Fem kommuner har valts ut av Brottsförebyggande rådet för att ta del av stöd i det brottsförebyggande arbetet. Kommunerna kommer tillsammans med BRÅ att planera olika aktiviteter som BRÅ finansierar som en del av ett kommande utvecklingsarbete.
– Sigtuna kommun har en bra organisation kring det brottsförebyggande arbetet och vi kan vara med och förstärka det. Vi är glada att Sigtuna kommun vill vara en del av det här projektet, säger Lisa Pedersen, projektledare för Brås regeringsuppdrag kring brottsförebyggande åtgärder.

Ett mål är att vända organiserad brottslighet som blivit allt vanligare i medelstora kommuner. Stödet kommer anpassas för de kommuner som medverkar utifrån deras problembild. Exempelvis kan det handla om att stoppa rekrytering till kriminalitet eller kunskapsstöd för hur en kommun kan motverka organiserad brottslighet.
– Att öka tryggheten har varit ett prioriterat område för kommunen under ett antal år. Vi är jätteglada över att få stöd av Brå och det ger oss möjlighet att förstärka vårt pågående brottsförebyggande arbete ytterligare. Förutom mer resurser och tillgång till Brås omfattande erfarenhet och kompetens får vi även möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra kommuner på ett bra sätt, uppger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör i Sigtuna kommun.

Det första som nu sker är att kartläggning tillsammans med BRÅ genomförs.
– Vårt trygghetsarbete i kommunen har redan idag ett stort fokus på brottsförebyggande åtgärder riktat mot ungdomar. Det här projektet passar perfekt in i det. Brås kompetens vad gäller exempelvis ungdomar i riskzon, parallella samhällen och välfärdsbrott kommer kunna göra verklig skillnad, säger Stefan Elm, trygghetschef, Sigtuna kommun.

mp_tack_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

brobygget_2024
pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

fritidsbanken_helsida
connys_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_tack_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
brobygget_outsider
connys
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider