defacto_pan2020
Stefan Elm, trygghetschefFoto: Sigtuna kommun

Sigtuna i brottsförebyggande pilotprojekt

Sigtuna kommun medverkar i Brottsförebyggande rådets brottsförebyggande arbete som en av fem kommuner.

centrum_artikel_host

Fem kommuner har valts ut av Brottsförebyggande rådet för att ta del av stöd i det brottsförebyggande arbetet. Kommunerna kommer tillsammans med BRÅ att planera olika aktiviteter som BRÅ finansierar som en del av ett kommande utvecklingsarbete.
– Sigtuna kommun har en bra organisation kring det brottsförebyggande arbetet och vi kan vara med och förstärka det. Vi är glada att Sigtuna kommun vill vara en del av det här projektet, säger Lisa Pedersen, projektledare för Brås regeringsuppdrag kring brottsförebyggande åtgärder.

Ett mål är att vända organiserad brottslighet som blivit allt vanligare i medelstora kommuner. Stödet kommer anpassas för de kommuner som medverkar utifrån deras problembild. Exempelvis kan det handla om att stoppa rekrytering till kriminalitet eller kunskapsstöd för hur en kommun kan motverka organiserad brottslighet.
– Att öka tryggheten har varit ett prioriterat område för kommunen under ett antal år. Vi är jätteglada över att få stöd av Brå och det ger oss möjlighet att förstärka vårt pågående brottsförebyggande arbete ytterligare. Förutom mer resurser och tillgång till Brås omfattande erfarenhet och kompetens får vi även möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra kommuner på ett bra sätt, uppger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör i Sigtuna kommun.

Det första som nu sker är att kartläggning tillsammans med BRÅ genomförs.
– Vårt trygghetsarbete i kommunen har redan idag ett stort fokus på brottsförebyggande åtgärder riktat mot ungdomar. Det här projektet passar perfekt in i det. Brås kompetens vad gäller exempelvis ungdomar i riskzon, parallella samhällen och välfärdsbrott kommer kunna göra verklig skillnad, säger Stefan Elm, trygghetschef, Sigtuna kommun.

Så blir nya Kulturcentret i Valsta

Nyheter Valsta Torgs nya Kultur- och aktivitetscenter har röstats fram: - Det här ska bli en plats för människor att mötas, stimuleras och utvecklas som kommer att stärka hela kommunens attraktivitet.

pantamera_avc_helsida
humbacken_helsida
moderat_pan_helsida
centrum_host_helsida
oppethus_helsida_2023
defacto_helsida
connys_helsida

Tågvärdarna är kvar tillsvidare

Politik Tågvärdarna som skulle ha avskaffats på pendeltågen får vara kvar tillsvidare: - Det här är en stor seger för Vänsterpartiet, men framför allt för personalen på pendeltågen, kommenterar Anna Sehlin (V).´

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
humbacken_outsider
connys
nrh
pantamera_out
oppethus_agy_2023_outsider
swedol_outsider